Gül gazalboynuzu

Lotus gebelia


10-50 cm boylanabilen, çok yıllık, otsu bir bitkidir. Gövdeler yere yayılı veya dik gelişebilir, dallanmıştır; yüzeyler veya dir. Yaprak birleşik yapıdadır; eksen uzun veya çok kısa olabilir. Yaprakçıklar formda ve 10-15 x 5-7 mm boyutlardadır, genellikle asimetriktir, alttaki çift diğerlerinden farklı şekil ve ölçüdedir. Çiçeklenme mayıs-temmuz ayları arasında gerçekleşir. Çiçek kurulu formdadır ve 2-6 çiçeklidir, uzun saplı, kısa saplı veya neredeyse sapsız olabilir. 1-3 adettir; brakteler birbirlerine eşit değildir ve genellikle tan daha kısadır. Çiçekler 13-18 mm boydadır. çanımsıdır, dişler tüpün 1-1.5 katı uzunluktadır. yaklaşık iki katı uzunluğundadır, pembe veya kırmızımsı-eflatun, nadiren beyaz renktedir; ters yumurtamsıdır, kanatlardan ve tan uzundur; uzun veya kısa gagası vardır. Meyve çanağın 1-5 katı kadar uzundur, ~ 3 mm genişliktedir, silindirik veya ± düz olabilir, sıklıkla küçük çıkıntılıdır; 1 veya daha çok tohumludur.
Gözlem bildirBeş Minare / Bitlis - Temmuz 2021 Serdar Ölez


Gözlemler

Görseller

Lotus gebelia | Gül gazalboynuzu
Beş Minare / Bitlis
Serdar Ölez © Temmuz 2021

Ekoloji/Habitat

500-1800 m yükseklikler arasında; kurak alanlar, bozkırlar ve dağ eteklerinde doğal gelişim gösterirler.

Sınıflandırma

Gezenadam taxonomy scale

Kısa kısa...

Türkiye'deki tüm pembe çiçekli çok yıllık Lotus türleri L. gebelia'ya dahil edilmiştir. Türkiye'de sıklıkla tanımlanan üç varyete bulunmaktadır.

L. gebelia var. gebelia: Baklamsı meyve çanaktan daha uzuncadır, sıklıkla küçük çıkıntılıdır ve büküktür; kayıkçık genellikle oldukça uzun ve narin gagaya sahiptir; çiçek kümesi sapı yaprak sapına göre belirgin şekilde uzuncadır. 

L. gebelia var. anthylloides: Baklamsı meyve çanağın 1-2 katı kadar uzundur, küçük çıkıntılı ve ± düzdür; kayıkçık genellikle daha geniş ve kısa gagalıdır; çiçek kurulu başak benzeridir ve çoğunlukla neredeyse sapsız veya kısaca saplıdır; yaprak ekseni çok kısadır; üst yaprakçıklar çoğunlukla daha uzun ve keskin veya sivri uçludur.

L. gebelia var. hirsutissimus: Baklamsı meyve çanağın 1-2 katı kadar uzundur, küçük çıkıntılı ve ± düzdür; kayıkçık genellikle daha geniş ve kısa gagalıdır; çiçek kurulu birleşik salkım benzeri formdadır, en azından alt kurullar uzun saplıdır; yaprak ekseni uzundur; üst yaprakçıklar çoğunlukla genişçe ters yumurtamsı ve uçları sivri çıkıntılıdır.

Adlandırmalar

Bilimsel adlandırma

Lotus gebelia Vent.
Sinonimler (Tam liste)

- Lotus goebelia Vent.

Etimoloji ve kısaltmalar

Lotus Yunan ve Roma mitolojisindeki hikayelerde adı geçen bir bitkiyi tanımlamak üzere kullanılan λωτός (lōtós) kelimesinden türetilmiştir; 1540`lardan bu yana λωτός, akraba veya benzer olmayan çeşitli bitkileri tanımlamak için kullanılmıştır. Homeros`un Odyssey`inde λωτός hoş bir uyuşukluğa neden olan bir meyve olarak tasvir edilir. Başka kaynaklarda λωτός kelimesi Trabzon hurması (Diospyros lotus) ve yine yenilebilir bir bitki olan Jujube (Ziziphus lotus) için de kullanıldığı görülmüştür. Gebelia kelimesi Eski arapçada `dağdan, dağa ait´ anlamına gelen jebli (jebelia) kelimesinden türetildiği tahmin edilmektedir; Jebli, kuzeybatı Fas`ın dağlarında konuşulan eski bir Arapça lehçesidir; bu Fas lehçesinin tarihsel gelişimi belirsizdir.

Bazı diğer Lotus türleri

L.aegaeus, L.angustissimus, L.armeniacus, L.collinus, L.conimbricensis, L.corniculatus, L.creticus, L.cytisoides, L.edulis, L.gebelia, L.halophilus, L.malatayicus, L.ornithopodioides, L.palustris, L.pedunculatus, L.peregrinus, L.stepposus, L.strictus, L.suaveolens,

Kaynaklar

 1. Davis,P.H., Cullen,J., & Coode,M.J. (1962-1988). Flora of Turkey and The East Aegean Islands. Edinburgh University Press (Çeviri: Ölez S., 2021)
 2. Lotus (genus). (2021, July 30). Wikipedia, the free encyclopedia. Retrieved August 18, 2021, from https://en.wikipedia.org/wiki/Lotus_(genus)
 3. Lotus. (2021). CasaBio. https://casabio.org/taxa/lotus
 4. Listelenen kaynaklar Lotus gebelia hakkında ilave bilgiler içerebilir:
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations

Basit Görünüm