Sarıdiken

Carthamus lanatus

(Aspir)

15 -75 cm boylanabilen, tek yıllık, otsu bir türdür. Gövdeler kahverengimsi veya saman rengidir, seyrek yeya yoğun tüylüdür. Sap yaprakları - dış hatlarda ve dikenler hariç 30-60 x 10-16 mm boyutlardadır, kenarlar iğne dikenli ve dir, taban sapı kavrar durumdadır, yüzey -dir, genellikle yeşil, nadiren grimsi-yeşil renktedir. Çiçeklenme mayıs-ağustos ayları arasında gerçekleşir. Çiçekler sarı renktedir. Dışta kalan içtekilerin 1.5-2 katı ve 25-45 mm uzunluktadır, gövdeye dik, yaygın veya biraz geriye doğru kıvrımlı olarak çıkar; orta den itibaren içe doğu kademeli olarak veya saçaklı uçlulardır.
Gözlem bildirDeveci / Karakoçan / Elâzığ - Temmuz 2021 Serdar Ölez


Gözlemler

Görseller

Carthamus lanatus | Sarıdiken
Deveci / Karakoçan / Elâzığ
Serdar Ölez © Temmuz 2021
Carthamus lanatus | Sarıdiken
Yuvar / Siverek / Şanlıurfa
Serdar Ölez © Temmuz 2021
Carthamus lanatus | Sarıdiken
Sırakaya / Kahta / Adıyaman
Serdar Ölez © Temmuz 2021

Ekoloji/Habitat

Deniz seviyesi ile 2290 m yükseklikler arasında; kuru yamaçlar ve döküntü alanlarda, nadas tarlalarında yetişirler.

Sınıflandırma

Gezenadam taxonomy scale

Adlandırmalar

Bilimsel adlandırma

Carthamus lanatus L.
Sinonimler (Tam liste)

- Carthamus lanatus
İngilizce

Woolly Distaff Thistle

Etimoloji ve kısaltmalar

Carthamus cins adı tekstil boyama için bu çiçeklerinin kullanımına atıfta bulunarak Arapçada boya anlamına gelen qurtum [قرطم] boya fiilinden türemiştir. Sözcük ayrıca bazı Roman dillerine de girmiştir, örneğin, İtalyancada cartamo veya Katalan càrtam, İspanyolcada cártamo kelimesi kullanılmaktadır. Lanatus Latincede `yün´ anlamına gelen lana kelimesinden türetilmiştir; lanatus Latincede `yünlü, yünden müteşekkil´ anlamına gelir; türün belli bir bölgesindeki tüy örtüsüne işaret eder.

Bazı diğer Carthamus türleri

C.caeruleus, C.dentatus, C.glaucus, C.lanatus, C.persicus, C.tenuis, C.tinctorius,

Kaynaklar

 1. Davis,P.H., Cullen,J., & Coode,M.J. (1962-1988). Flora of Turkey and The East Aegean Islands. Edinburgh University Press (Çeviri: Ölez S., 2021)
 2. Carthamus lanatus. (2021, April 8). Kocaeli Bitkileri. https://kocaelibitkileri.com/carthamus-lanatus/
 3. Listelenen kaynaklar Carthamus lanatus hakkında ilave bilgiler içerebilir:
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations

Basit Görünüm