Galagan

Onopordum acanthium


30-150 cm boylanabilen, iki yıllık, otsu bir türdür. Gövde dik ve dallanmıştır, yüzey seyrek veya yoğun örümcek ağsı tüylerle kaplıdır, boylu boyunca yapraksı ve kanatlıdır; kanatlar 2-4 adet, dikenli ve dalgalıdır; dikenler 2-11 mm uzunluktadır; gövde yukarıda 2-7 taşıyan çiçek kurulu ile sonlanır. Dip yapraklar dış hatlıdır, sap yaprakları yukarı doğru şeritsi-mızraksı form alır; tüm yapraklar telek loblu, loblar üçgen biçimli ve 2-11 mm dikenlidir. Çiçeklenme haziran-ağustos ayları arasında gerçekleşir. kanatlı yapraksı gövdelere terminal durumdadır. küremsi formda ve dikenler hariç 2-3 x 2-6 cm boyutlardadır, taban yassı veya içbükeydir; narin, biz şeklinde ve dikenli uçları ile birlikte 7-25 x 2-3 mm boyutlardadır, 2-3 mm genişlikteki taban kademeli olarak 2-6 mm uzunluğundaki zayıf sarı dikene incelir, veya hafifçe örümcek ağsı tüylüdür; dış ve orta geriye bükülmüş veya yaygındır, içte kalanlar diktir. Çiçekler içte kalan den uzuncadır. tüyler kısa sakallıdır (tüyler üzerinde kısa tüycükler bulunur), kesitin 0.5-1.5 katı kadar uzunluktadır.
Gözlem bildirGüzelkonak / Gevaş / Van - Temmuz 2021 Serdar Ölez


Gözlemler

Görseller

Onopordum acanthium | Galagan
Güzelkonak / Gevaş / Van
Serdar Ölez © Temmuz 2021
Onopordum acanthium | Galagan
Dokuzağaç / Gevaş / Van
Serdar Ölez © Temmuz 2021

Ekoloji/Habitat

600-2600 m yükseklikler arasında; taşlık yamaçlar, döküntü alanlar, orman içi açıklıklar, yol kenarları ve tarlalardaki yabansı otlar arasında yetişirler.

Sınıflandırma

Gezenadam taxonomy scale

Adlandırmalar

Bilimsel adlandırma

Onopordum acanthium L.
Sinonimler (Tam liste)

- Onopordum acanthium
- Onopordum acanthium subsp. acanthium
İngilizce

Scotch Cottonthistle

Etimoloji ve kısaltmalar

Onopordum Yunancada `eşek` anlamına gelen ónos kelimesi ile `osuruk` anlamına gelen pérdo kelimesinin birleşiminden türetilmiştir. Bu cinsin adı ilk olarak Gaius Plinius Secundus (M.S. 23-79) kullanılmıştır; Plinus Naturalis Historia`yı yazmasıyla tanınan yazar, doğa bilimci Roma´lı komutandır; Plinus´a göre cinsin adı bu bitkilerin eşekler otladığında neden olduğu gürültülü etkilere atıfta bulunur. Cins 1753 yılında Species Plantarum´da Linneaus tarafından yayınlanmadan önce 1718 yılında bu bitki grubuna Fransız botanikçi Sébastien Vaillant tarafından Onopordon adı verilmişti. Acanthium Eski Yunancada `batıcı, dikenli´ anlamındaki ácanthos kelimesi ile `özelliği olan, özellikte´ anlamına gelebilecek -ium sonekinin birleşiminden türetilmiştir.

Bazı diğer Onopordum türleri

O.acanthium, O.anatolicum, O.armenum, O.boissierianum, O.bracteatum, O.candidum, O.canum, O.carduchorum, O.caricum, O.davisii, O.heteracanthum, O.illyricum, O.majori, O.myriacanthum, O.polycephalum, O.sibthorpianum, O.sirsangense, O.tauricum, O.turcicum,

Kaynaklar

 1. Davis,P.H., Cullen,J., & Coode,M.J. (1962-1988). Flora of Turkey and The East Aegean Islands. Edinburgh University Press (Çeviri: Ölez S., 2021)
 2. Onopordum (2021). Lexico Dictionaries | English. https://www.lexico.com/definition/onopordum
 3. Onopordum (2021). Bookwiki. https://boowiki.info/art/asteraceae/onopordum.html
 4. Listelenen kaynaklar Onopordum acanthium hakkında ilave bilgiler içerebilir:
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations

Basit Görünüm