Domates

Lycopersicon esculentum


Domates çok yıllık otsu bir bitkidir, ancak iki yıllık ve çok yıllık formları olsa bile genellikle yıllık bir ürün olarak yetiştirilir. Domates, tropikal ve ılıman iklimlerde açık alanda veya ılıman iklimde sera altında yetiştirilmektedir. Seralar genellikle büyük ölçekli üretim için kullanılır. Büyüme için doğru yeterli güneşe sahip ılıman iklimlerde, çimlenmeden çiçeklenmeye kadar yaklaşık 45 gün ve meyve olgunlaşmasının başlangıcına ulaşmak için 90-100 gün gereklidir (Nuez, 2001).
Gözlem bildirObalı / Baykan / Siirt - Temmuz 2021 Serdar Ölez


Morfoloji

3 metre kadar boylanabilen, çok yıllık, otsu bir türdür. Birincil kök birkaç metre uzunluğunda büyüyebilir. Gövde köşelidir ve karakteristik bir koku veren tüylerle ve salgılı uzantılarla kaplıdır. Yapraklar, 137.5° açı ile gövde üzerinde dönüşümlü olarak dizilidir. Yaprakların şekli derin tüysü loblu veya tüysü birleşik yapıda olabilir. Bileşik yapraklar tipik olarak 5-9 yaprakçıktan oluşur. Yaprakçıklar saplı ve tırtıklı kenarlıdır. Domates meyvesi küresel veya oval olabilir. Botanik olarak meyve tohumunu posaya saran basit etli bir meyve şeklindedir (böğürtlenlerin ortak özelliklerini sergiler). Dış kabuk, plasentanın yanı sıra meyve duvarının geri kalanını oluşturan ince ve etli bir dokudur. Meyvenin rengi, etli dokudaki hücrelerden elde edilir. Domates meyveleri iki gözlü veya çok gözlü olabilir. Loküler boşlukların içinde 50 ila 200 tohum bulunur ve jelatinimsi zarlarla çevrelidir. Tohumlar yaklaşık 5 x 4 x 2 mm boyutlarda ve mercimek formundadır (OECD, 2017).

Gözlemler

Görseller

Lycopersicon esculentum | Domates
Obalı / Baykan / Siirt
Serdar Ölez © Temmuz 2021

Kısa kısa...

Kültür domatesi, Solanum lycopersicum, çiğ veya pişmiş olarak tüketilebilmesi ve birçok işlenmiş yiyecek içerisinde temel bir bilrşen olması nedeniyle dünyanın en çok tüketilen domatesidir. 2014 yılında dünya çapında domates ekilen alan 5 milyon hektar, elde edilen hasılat 171 milyon ton olmuştur; aynı yıl Çin ve Hindistan en büyük üretici ülkeler olmuştur (FAOSTAT, 2017). Domates, çeşitli coğrafi bölgelerde açık tarlalarda veya seralarda yetiştirilebilir; geleneksel yöntemlerde veya otomatik makinalarla hasat edilebilir.  

Kaynaklar

 1. OECD (2017), Safety Assessment of Transgenic Organisms in the Environment, Volume 7: OECD Consensus Documents, Harmonisation of Regulatory Oversight in Biotechnology, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/9789264279728-en.
 2. Nuez, F. (2001), El Cultivo del Tomate, Ediciones Mundi-Prensa.
 3. FAOSTAT (2017), “Production – Crops – Area harvested/ Production quantity – Tomatoes – 2014”, FAO Statistics online database, Food and Agriculture Organization, Rome, www.fao.org/faostat/en.
 4. Listelenen kaynaklar Lycopersicon esculentum hakkında ilave bilgiler içerebilir:
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations

Basit Görünüm