Fransız akçaağacı

Acer monspessulanum


Fransız akçaağacı, Acer monspessulanum, Akdeniz bölgesine özgü bir türdür. Orta boy yaprak döken bir ağaç veya yoğun dallı bir çalı şeklinde gelişir. Parlak koyu yeşil, bazen biraz köselemsi, uzun saplı küçük üç loblu yaprakları ve genellikle paralel meyve kanatları ile akçaağaçlar arasında kolayca ayırt edilebilir.
Gözlem bildirKalekaya / Onikişubat / Kahramanmaraş - Temmuz 2021 Serdar Ölez


Morfoloji

15 m´ye kadar boylanabilen, sık dallı, yayvan tepeli, nadiren düzgün gövdeli küçük bir ağaçtır. Kabuk genç yaşlarda düz, pürüzsüz ve parlak; ileri yaşlarda pul halinde çatlaklı ve esmer kül renklidir. Yaprak sapları 1,.2-9.8 cm uzunluğunda, çıplak veya tüylüdür; koparıldığında süt çıkarmaz; karşılıklı iki yaprak sapı izi aralıklıdır, birbirine temas etmez. Yaprak 3 loblu (nadiren 5 loblu); 1.1-6 cm boyunda ve 1-7.8 cm genişliğindedir; loblar üçgenimsi yumurta biçiminde, uçları küt ve tam kenarlıdır. Yaprağın üst yüzü koyu yeşil veya boz yeşil, alt yüzü açık yeşil veya gri yeşildir; üst yüzü çıplaktır, alt yüzü ise tüylü veya çıplaktır. Çiçekler yapraklanmadan sonra görülür. Çiçek kurulları kısa saplı, yukarıya doğru dik duran, boyu enine eşit, bileşik yalancı şemsiyedir. Erkek çiçekler kurulun yan ve alt kısmında, dişi çiçekler orta kısmında terminal durumlu olarak yer alırlar. Meyvede nuks yanlarından hafif basılmış küre biçimindedir; kanatlar çoğunlukla uca doğru genişler; kanatlar birbirine paraleldir veya uçları birbirinin üstüne biner, ya da aralarında dar açı (40°-80°) vardır.

Gözlemler

Görseller

Acer monspessulanum | Fransız akçaağacı
Kalekaya / Onikişubat / Kahramanmaraş
Serdar Ölez © Temmuz 2021

Sınıflandırma

Gezenadam taxonomy scale

Koruma statüsü

DÜŞÜK RİSKLİ
LEAST CONCERN

Bu tür geniş yayılışlı ve nüfusu yüksektir.
Yakın gelecekte tükenme riski bulunmamaktadır.
IUCN Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi Uluslararası Doğal Hayatı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından sürdürülmektedir.

Kısa kısa...

Yayılış

Orta ve Güney Avrupa, Kuzey Afrika, Anadolu, Kafkasya, Kuzey ve Kuzeybatı İran, Kuzey Irak, Güney İran, Lübnan ve Suriye’de yayılış gösterir. Polimorfik bir tür olup Türkiye’de 5 alttür ile temsil edilir (Yaltırık 1967; 1971):

 • subsp. monspessulanum: Balıkesir (Marmara Adası), Manisa, Uşak, Isparta, Burdur, Antalya, Mersin ve Konya’da;
 • subsp. microphyllum: Orta Toroslar ve Amanos Dağlarında (Konya, Mersin, Adana, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş ve Mardin’de);
 • subsp. cinerascens:  Doğu Anadolu ve özellikle Güneydoğu Anadolu’da (Bitlis, Tunceli, Mardin, Van, Kahramanmaraş ve Hakkâri’de);
 • subsp. oksalianum: (Endemik) Amanos Dağlarının kuzeyinde ve Maraş çevresi dağlarında (Kahramanmaraş, Adana ve Hatay’da);
 • subsp. ibericum: Artvin, Kars, Erzincan ve Tunceli’de yayılış göstermektedir .

Etimoloji ve kısaltmalar

Acer cins adı Latincede `sert` anlamına gelen ācris kelimesinden türetilmiştir; odununun sertliğine işaret eder.

Bazı diğer Acer türleri

Kaynaklar

 1. Akkemik, Ü. (Ed). 2018. Türkiye’nin Doğal-Egzotik Ağaç ve Çalıları. Orman Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara. 684s.
 2. Yaltırık, F. 1967. Acer L. In: Davis PH (ed.) Flora of Turkey and the East Aegean Islands, Vol. 2, pp. 509-519. Edinburgh; Edinburgh University Press.
 3. Yaltırık, F. 1971. Yerli Akçaağaç (Acer L.) Türleri Üzerinde Morfolojik ve Anatomik Araştırmalar. İ.Ü. Orman Fakültesi Yayınları, No: 1661/179.
 4. Listelenen kaynaklar Acer monspessulanum hakkında ilave bilgiler içerebilir:
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations

Basit Görünüm