Boylu hatmi

Alcea digitata


Boylu hatmi (Alcea digitata), ebegümecigiller (Malvaceae) familyasında çok yıllık bir bitki türüdür. Doğal yetişme ortamı Türkiye´nin doğusundan, İsrail´e ve kuzeybatı İran´a kadar uzanır.
Gözlem bildirKüçüksır / Onikişubat / Kahramanmaraş - Temmuz 2021 Serdar Ölez


Morfoloji

25-120 cm boylanabilen, çok yıllık, otsu bir türdür. Gövdeler veya değildir, ayrıca küçük tüylerle kaplıdır. Üst yapraklar neredeyse tabana kadar elsi şekilde 3-7 loba bölünmüştür; loblar dikdörtgenimsi-mızraksı veya dikdörtgenimsi-ters mızraksı formdadır, sıklıkla sığ lobçuklara bölünmüştür, veya değildir, ayrıca küçük tüylerle kaplıdır. Çiçeklenme genellikle mayıs-haziran ayları arasında gerçekleşir. İnvolukrum çanağın yarısı kadar veya biraz daha uzundur. çiçek döneminde biraz silindirik formdadır. pembe veya nadiren beyazdır, taban kısmı sarımsıdır. buruşuktur.

Gözlemler

Görseller

Alcea digitata | Boylu hatmi
Küçüksır / Onikişubat / Kahramanmaraş
Serdar Ölez © Temmuz 2021

Ekoloji/Habitat

Yamaçlar, üzüm bağları ve tarım alanlarında yetişirler.

Sınıflandırma

Gezenadam taxonomy scale

Adlandırmalar

Bilimsel adlandırma

Alcea digitata Alef.
Sinonimler (Tam liste)

- Althaea digitata Boiss. & Heldr.
İngilizce

Fingered Hollyhock

Etimoloji ve kısaltmalar

Alcea Eski Yunancada otdu bir tür için kullanılan αλκεα (alkaia) isminden türetilmiştir; Yunan eczacı ve botanikçi olan Dioscorides Pedanius´a (M.S. 40-90) göre alkaia bir tür ebegümecidir. Digitata Latincede `parmakları veya ayak parmakları olmak´ anlamındaki digitatus kelimesi ve `parmak´ anlamındaki digitus kelimesinden türetilmiştir; 1660`lardan itibaren zoolojide, `parmakları ve ayak parmakları ayrı olmak´ anlamında kullanılmaktadır; 1788`den itibaren botanik biliminde `parmak araları gibi derin bölümlere sahip´ anlamında kullanılmaktadır, sıklıkla elsi ve derin loblu yaprakları işaret eder.

Bazı diğer Alcea türleri

A.acaulis, A.apterocarpa, A.biennis, A.calvertii, A.digitata, A.dissecta, A.excubita, A.fasciculiflora, A.flavovirens, A.guestii, A.heldreichii, A.hohenackeri, A.karsiana, A.kurdica, A.lavateriflora, A.pisidica, A.remotiflora, A.setosa, A.sophiae, A.striata,

Kaynaklar

 1. Davis,P.H., Cullen,J., & Coode,M.J. (1962-1988). Flora of Turkey and The East Aegean Islands. Edinburgh University Press (Çeviri: Ölez S., 2021)
 2. Uzunhisarcikli, M. E. ve Vural, M. (2012). The taxonomic revision of Alcea and Althaea (Malvaceae) in Turkey. TURKISH JOURNAL OF BOTANY, 36(6), 603–636. doi:10.3906/bot-1108-11
 3. "Flowers of Israel: Fingered Hollyhock." Flowers in Israel - פרחים בישראל. Accessed August 27, 2021. https://www.flowersinisrael.com/Alceadigitata_page.htm.
 4. "Digitate | Origin and Meaning of Digitate by Online Etymology Dictionary." Online Etymology Dictionary | Origin, History and Meaning of English Words. Accessed August 27, 2021. https://www.etymonline.com/word/digitate.
 5. Listelenen kaynaklar Alcea digitata hakkında ilave bilgiler içerebilir:
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations

Basit Görünüm