Bikir asması

Ampelopsis orientalis

(Yabani asma, Yabani üzüm)

Üzüm ailesinden (Vitaceae) sarılıcı, tırmanıcı veya çalı şeklinde gelişebilir. Üzüm cinslerinden (Vitis sp.) farklı olarak yaprakları 3 yaprakçıklı birleşik yapıdadır. Nemli topraklarda, güneşli veya yarı gölgeli alanları tercih eder. Yaygın olarak yaban asması olarak bilinir. 
Gözlem bildirKüçüksır / Onikişubat / Kahramanmaraş - Temmuz 2021 Serdar Ölez


Morfoloji

3 metre kadar boylanabilen, alçak, sarılıcı veya tırmanıcı çalı formunda gelişen bir türdür. Sürgünler süzdür. Yapraklar almaşık dizilidir, 3 yaprakçıklı, çift üçlü yaprakçıklı (iki kere bölünerek bir saptan üç sapçık üzerinde üçer yaprakçık toplamda 9 yaprakçık durumu) veya tüysü birleşik formda olabilir; yaprakçıklar keskin çentikli dişlidir ve tüysüzdür. Çiçeklenme haziran-ağustos ayları arasında gerçekleşir; çiçekler 4 parçalı, parlak sarımsı yeşildir ve talkım kurullarda gelişir. Üzümsü meyve ~5 mm çaptadır, başlangıçta soluk sarımsı yeşildir, olgunlaştığında mavi siyah renk alır.

Gözlemler

Görseller

Ampelopsis orientalis | Bikir asması
Küçüksır / Onikişubat / Kahramanmaraş
Serdar Ölez © Temmuz 2021

Ekoloji/Habitat

50-1800 m yükseklikler arasında; doğal yayılma alanı Suriye ve Türkiye´nin güneyi ile sınırlıdır; taşlık kireçtaşı alanlarda ve taşlık zeminli yaprak döken orman altlarında yetişir.

 

Sınıflandırma

Gezenadam taxonomy scale

Adlandırmalar

Bilimsel adlandırma

Ampelopsis orientalis (Lam.) Planch.
Sinonimler (Tam liste)

- Ampelocissus orientalis (Boiss.) Planch.
- Cissus glabra E.Mey.
- Cissus orientalis Lam.
- Vitis helvola Clemente
- Vitis orientalis (Lam.) Boiss.

Etimoloji ve kısaltmalar

Ampelopsis cins adı Eski Yunanca ἅμπελος (ampelos) kelimesinde türetilmiştir; `asma´ anlamına gelmektedir. Orientalis Latincede orientale kelimesinden gelir ve doğuyu hatırlatan veya doğudan gelen anlamına gelir; Asya veya Avustralya kaynaklı tür dağılımına dikkat çeker. (..) Parantez içerisindeki isim bu taksonu ilk yayınlayan kişiyi, parantez dışındaki isim ise ilk yayın ardından bu taksona revizyon yapan kişiyi belirtir.

Bazı diğer Ampelopsis türleri

Kaynaklar

 1. Davis,P.H., Cullen,J., & Coode,M.J. (1962-1988). Flora of Turkey and The East Aegean Islands. Edinburgh University Press (Çeviri: Ölez S., 2021, çevirenin notu: Kaynakta hatalı olarak A.orientale olarak listelenmiştir)
 2. "Ampelopsis Orientalis (Lam.) Planch." GBIF. Accessed August 29, 2021. https://www.gbif.org/species/4052371.
 3. "Ampelopsis." Wikipedia, the Free Encyclopedia. Last modified March 13, 2021. https://en.wikipedia.org/wiki/Ampelopsis.
 4. "Ampelopsis Orientalis." Hortipedia - Hortipedia. Accessed August 29, 2021. https://en.hortipedia.com/Ampelopsis_orientalis.
 5. Listelenen kaynaklar Ampelopsis orientalis hakkında ilave bilgiler içerebilir:
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations

Basit Görünüm