Şebrek

Lapsana communis

(Memeotu)

Şebrek, Lapsana communis, papatyagiller ailesinden bir çiçekli bitki türüdür. Avrupa ve güneybatı Asya'ya özgüdür, ancak Kuzey Amerika da dahil olmak üzere birçok başka bölgeler yaygın olarak görülür.
Gözlem bildirKalekaya / Onikişubat / Kahramanmaraş - Temmuz 2021 Serdar Ölez


Morfoloji

10-125 cm boylanabilen, bir veya çok yıllık, otsu bir türdür. Yapraklar 10-150 x 10-70 mm boyutlardadır, değişik formlarda olabilirler: ve dişli, geniş terminal loblu ve küçük yanal loblu , bazen mızraksı ve tam kenarlı; üst yapraklar sapsız veya kısaca saplıdır, alt yapraklar uzun saplıdır. Çiçeklenme genellikle haziran-ağustos (nadiren mayıs-ekim) ayları arasında gerçekleşir. lar az çok görünümünde kurullardadır. 5-10 x 2-5 mm boyutlardadır; içte kalan ler şeritsi-dikdörtgenimsi ve az çok dur, meyve zamanı omurgalı dır; dışta kalan ler 0.5-1 mm boyutlarda ve az sayıdadır, yumurtamsı-mızraksı formdadır. Sert kabuklu meyveler 2.5-9 mm boyutlardadır, dışta kalanlar içtekilerden daha uzuncadır.

Gözlemler

Görseller

Lapsana communis | Şebrek
Kalekaya / Onikişubat / Kahramanmaraş
Serdar Ölez © Temmuz 2021

Ekoloji/Habitat

Alttürlerine bağlı olarak 100-2700 m yükseklikler arasında görülebilirler; tarım alanlarında, ormanlarda, çitlerde, yol kenarlarında, çorak arazilerde, çalılıklarda, ormanlık kenarına ve orman içi açıklıklarda yetişir.

Sınıflandırma

Gezenadam taxonomy scale

Adlandırmalar

Bilimsel adlandırma

Lapsana communis L.
Sinonimler (Tam liste)

- Lapsana cancellata Borbás
- Lapsana crispa Willd.
- Lapsana glandulosa (Freyn) Klokov
- Lapsana olympica Candargy
- Lapsana sylvatica Wallr.
İngilizce

Common Nipplewort

Etimoloji ve kısaltmalar

Communis kelimesi Eski Latincede ‘ortaklaşa kullanılan, topluma ait, umumi’ anlamlarına gelen commoinis kelimesinden türetilmiştir. Commoinis Latinceye Öncel-Hint-Avrupa dillerinde aynı anlam ile kullanılan kom-moy-ni kelimesi değişerek taşınmıştır. Türün yaygın olarak görülmesine işaret eder.

Bazı diğer Lapsana türleri

Kaynaklar

 1. "Lapsana communis L. in Flora of North America @ efloras.org" eFlora. Missouri Botanical Garden, St. Louis, MO & Harvard University Herbaria, Cambridge, MA., 2006. Web. Erişim 2018.
 2. "Meme Otu." Vikipedi: Özgür Ansiklopedi. Last modified September 10, 2009. https://tr.wikipedia.org/wiki/Meme_otu.
 3. Listelenen kaynaklar Lapsana communis hakkında ilave bilgiler içerebilir:
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations

Basit Görünüm