Keşiş kardikeni

Acantholimon calvertii


Keşiş kardikeni (Acantholimon calvertii) Kardikenigiller (Plumbaginaceae) ailesinden bir türdür. Türkiye΄de endemiktir; Doğu Karadeniz, Yukarı Fırat, Erzurum-Kars ve Yukarı Murat-Van Bölümlerinde gözlenir. Ayrıca Gazipaşa / Antalya΄da 2000 m yükseklikteki dağlarda rastlandığı belirtilmektedir (Doğan ve ark., 2007).
Gözlem bildirAhlat / Bitlis - Temmuz 2021 Serdar Ölez


Morfoloji

Seyrek bir örtü şeklinde gelişen küçük bir çalı türüdür. Yapraklar yeşil veya dumanlı yeşil renkte, şeritsi formlu, üçgen kesitli ve 20-35 x 0.8-1 mm boyutlardadır; yaprak kenarları veya dür. Çiçeklenme haziran-ağustos ayları arasında gerçekleşir. Çiçek kurulu sapı yapraklardan daha uzundur ve 5-15 cm uzunluktadır, yoğun çiçeklidir ve iki dallıdır. 18-30 mm uzunluktadır ve 6-10 çiçeklidir. yaklaşık olarak eşit, veya dür; dışta kalan üçgenimsi-mızraksı formda ve 6-10 mm uzunluktadır, hemen hemen çanak tüpten uzundur, dur; içte kalan ler hemen hemen dikdörtgenimsi-mızraksı, sivri uçludur, geniş şeffaf kenarlı veya damarlar dışında boylu boyunca şeffaftır. Çanak tüp 10–12 mm uzunlukta ve seyrek dür; üst geniş kenar 10 loblu ve beyaz veya eflatunumsu renktedir; damarlar kenarlara kadar ulaşır veya bazen çıkıntı uç şeklinde taşar. parlak pembe renktedir.

Gözlemler

Görseller

Acantholimon calvertii | Keşiş kardikeni
Kahta / Adıyaman
Serdar Ölez © Temmuz 2021
Acantholimon calvertii | Keşiş kardikeni
Ahlat / Bitlis
Serdar Ölez © Temmuz 2021

Ekoloji/Habitat

1210-3535 m yüksekliklerde; volkanik kayalıklar ve kireçtaşı yamaçlarda yetişir.

Sınıflandırma

Gezenadam taxonomy scale

Koruma statüsü

TEHDİTE YAKIN
NEAR THREATENED

Bu türün neslinin yakın gelecekte doğada tükenme riski mevcuttur.
IUCN Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi Uluslararası Doğal Hayatı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından sürdürülmektedir.

Adlandırmalar

Bilimsel adlandırma

Acantholimon calvertii Boiss.
Sinonimler (Tam liste)

- Acantholimon calvertii var. sanguineum Mobayen
- Acantholimon glumaceum var. glabra Mobayen
- Armeriastrum calvertii Kuntze

Bazı diğer Acantholimon türleri

A.acerosum, A.anatolicum, A.araxanum, A.armenum, A.artosense, A.avanosicum, A.bashkaleicum, A.birandii, A.bracteatum, A.caesareum, A.calvertii, A.capitatum, A.caryophyllaceum, A.confertiflorum, A.damassanum, A.dianthifolium, A.doganii, A.ekimii, A.evrenii, A.fominii, A.glumaceum, A.goeksunicum, A.halophilum, A.hohenackerii, A.hoshapicum, A.huetii, A.hypochaerum, A.iconicum, A.karamanicum, A.koeycegizicum, A.kotschyi, A.latifolium, A.laxiflorum, A.lepturoides, A.libanoticum, A.lycaonicum, A.multiflorum, A.parviflorum, A.petraeum, A.petuniiflorum, A.puberulum, A.quinquelobum, A.reflexifolium, A.saxifragiforme, A.senganense, A.spirizianum, A.strigillosum, A.tragacanthinum, A.turcicum, A.ulicinum, A.venustum, A.wiedemannii, A.yildizelicum,

Kaynaklar

 1. Davis,P.H., Cullen,J., & Coode,M.J. (1962-1988). Flora of Turkey and The East Aegean Islands. Edinburgh University Press (Çeviri: Ölez S., 2021)
 2. Doğan, M., & Akaydın, G. (2007). Synopsis of Turkish Acantholimon Boiss. (Plumbaginaceae). Botanical Journal of the Linnean Society, 154(3), 397-419. https://doi.org/10.1111/j.1095-8339.2007.00663.x
 3. Listelenen kaynaklar Acantholimon calvertii hakkında ilave bilgiler içerebilir:
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations

Basit Görünüm