Krater düğünçiçeği

Ranunculus crateris


Krater düğünçiçeği (Ranunculus crateris) Düğün çiçeğigiller (Ranunculaceae) ailesinden Türkiye΄ye özgü endemik bir türdür. Türkiye΄de sadece Yukarı Murat-Van alt bölgesinden Nemrut Dağı ve Sübhan Dağı΄ndan (Bitlis) kayıtlar bildirilmiştir[1]. Ancak daha sonra yapılan çalışmalarda Sübhan Dağı΄ndaki örneklerin Nemrut Dağı’ndan toplanan örneklerden farklı olduğu, bu nedenle de bunların R. cratesis türünden farklı olduğu değerlendirilmiştir[2].
Gözlem bildirAhlat / Bitlis - Temmuz 2021 Serdar Ölez


Gözlemler

Görseller

Ranunculus crateris | Krater düğünçiçeği
Ahlat / Bitlis
Serdar Ölez © Temmuz 2021

Sınıflandırma

Gezenadam taxonomy scale

Adlandırmalar

Bilimsel adlandırma

Ranunculus crateris P.H.Davis

Etimoloji ve kısaltmalar

Ranunculus cins adı Latincede ΄kurbağa΄ anlamına gelen rāna kelimesi ile bir küçültme sıfatı olarak kullanılan -unculus sonekinin birleşiminden türetilmiştir; muhtemelen cinsin kurbağalar gibi su kenarında bulunan türlerine atıfta bulunmaktadır. Crateris Latincede ΄krater΄ anlamına gelen crātēr kelimesinden, crātēr ise Eski Yunancada ΄geniş ağızlı karıştırma kasesi΄ anlamına gelen κρᾱτήρ kelimesinden türetilmiştir; genellikle türün yanardağ ağızlarında veya eteklerinde yetiştiğine işaret eder.

Bazı diğer Ranunculus türleri

R.anatolicus, R.argyreus, R.arvensis, R.asiaticus, R.aucheri, R.bingoeldaghensis, R.brachylobus, R.brevifolius, R.brutius, R.buhsei, R.bulbilliferus, R.bulbosus, R.cadmicus, R.cappadocicus, R.caucasicus, R.chius, R.constantinopolitanus, R.cornutus, R.crateris, R.creticus, R.crymophilus, R.cuneatus, R.damascenus, R.demissus, R.dissectus, R.diversifolius, R.fenzlii, R.fibrillosus, R.ficaria, R.ficarioides, R.flammula, R.gracilis, R.grandiflorus, R.gueneri, R.heterorrhizus, R.illyricus, R.isthmicus, R.kochii, R.kotschyi, R.lanuginosus, R.lateriflorus, R.lingua, R.macrorrhynchus, R.marginatus, R.millefoliatus, R.millefolius, R.munzurensis, R.muricatus, R.myosuroides, R.neapolitanus, R.obesus, R.ophioglossifolius, R.oreophilus, R.oxyspermus, R.paludosus, R.pedatus, R.peltatus, R.pinardii, R.poluninii, R.polyanthemos, R.polyphyllus, R.polyrhizos, R.psilostachys, R.repens, R.reuterianus, R.rionii, R.rumelicus, R.sartorianus, R.scandicinus, R.sceleratus, R.sericeus, R.sintenisii, R.sphaerospermus, R.sprunerianus, R.strigillosus, R.tempskyanus, R.thracicus, R.trichocarpus, R.trichophyllus, R.unguis-cati, R.vanensis, R.velutinus, R.vermirrhizus,

Kaynaklar

 1. Davis,P.H., Cullen,J., & Coode,M.J. (1962-1988). Flora of Turkey and The East Aegean Islands. Edinburgh University Press
 2. Özçelik, H. (2016). Endemik Ranunculus poluninii ve Ranunculus crateris (Ranunculaceae) Populasyonları Üzerinde Taksonomik ve Ekolojik Araştırmalar . Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi , 11 (1) , 1-41 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/sdufeffd/issue/25595/270031
 3. Wikipedia katýlýmcýlarý (2021). Peter Hadland Davis. Vikipedi, Özgür Ansiklopedi. Eriþim tarihi 07.37, Eylül 16, 2021 url://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Peter_Hadland_Davis&oldid=26071682.
 4. Wikipedia contributors. (2021, May 18). Ranunculus. In Wikipedia, The Free Encyclopedia. Retrieved 07:38, September 16, 2021, from https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Ranunculus&oldid=1023899156
 5. Ranunculus. (2020, September 21). Wiktionary, The Free Dictionary. Retrieved 07:46, September 16, 2021 from https://en.wiktionary.org/w/index.php?title=ranunculus&oldid=60447382.
 6. Crater. (2021, September 10). Wiktionary, The Free Dictionary. Retrieved 08:04, September 16, 2021 from https://en.wiktionary.org/w/index.php?title=crater&oldid=63890211.
 7. Listelenen kaynaklar Ranunculus crateris hakkında ilave bilgiler içerebilir:
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations

Basit Görünüm