Ana korunga

Onobrychis major


Ana korunga (Onobrychis major) Baklagiller (Fabaceae) ailesinden Kuzeydoğu İran ve Anadolu΄ya bir türdür. Türkiye΄de Yukarı Fırat, Erzurum-Kars, Yukarı Murat-Van ve Hakkari alt bölgelerinde yayılış gösterir.
Gözlem bildirAhlat / Bitlis - Temmuz 2021 Serdar Ölez


Morfoloji

40-100 cm boylanabilen, çok yıllık, otsu bir türdür. Gövdeler dik veya dar açılı yükselir. Yapraklar 8-10 çift yaprakçıklı birleşik tüysü yapıdadır; yaprakçıklar formda ve 15-35 x 3-9 mm boyutlardadır, üst yüzeyler , alt yüzeyler basık dür; zarsı dokuda, 5-8 mm uzunlukta ve tir. Çiçeklenme haziran-temmuz ayları arasında gerçekleşir. Çiçek kurulu dikdörtgenimsi görünümde ve çok çiçeklidir, meyvelenmeye doğru biraz uzar; çiçek kümesi sapı yaprakların 2-4 katı uzunluktadır. 8.5-10 mm, uzunlukta ve dür; çanak dişler şeritsi biz şeklindedir ve tüp kısmın 2-3 katı uzunluktadır. pembe renklidir; 11-14.5 mm uzunluktadır; kanatlar 4.5-6 mm uzunluktadır; 11-14 mm uzunluktadır. Meyve yarı daire şeklinde, yassı ve 8-11 x 5-8 mm boyutlardadır, yüzey basık-dür; dişler sorguç üzerinde 5-6 tanedir ve 2 mm uzunluktadır, tabla üzerinde daha kısa dişler bulunur.

Gözlemler

Görseller

Onobrychis major | Ana korunga
Ahlat / Bitlis
Serdar Ölez © Temmuz 2021

Ekoloji/Habitat

1900-2550 m yükseklikler arasında; çayırlık alanlar ve kayalık yamaçlarda yayılış gösterirler.

 

Sınıflandırma

Gezenadam taxonomy scale

Adlandırmalar

Bilimsel adlandırma

Onobrychis major (Boiss.) Hand.-Mazz.
Sinonimler (Tam liste)

- Onobrychis balansae var. major Boiss.
- Onobrychis major var. angustifolia Sirj. & Rech.f.

Etimoloji ve kısaltmalar

Onobrychis cins adı Antik Yunancada 'eşek' anlamına gelen ónos (ὄνος) ve 'açgözlülükle yemek' anlamına gelen brýkein'den (βρύκειν) sözcüklerinin birleşiminden türetilmiştir; bu bitki çinsinin memeli otçullarca yem bitkisi olarak beğeni ile tüketildiğine işaret eder.  (..) Parantez içerisindeki isim bu taksonu ilk yayınlayan kişiyi, parantez dışındaki isim ise ilk yayın ardından bu taksona revizyon yapan kişiyi belirtir.

Bazı diğer Onobrychis türleri

O.aequidentata, O.alba, O.albiflora, O.altissima, O.araxina, O.argaea, O.argyrea, O.atropatana, O.beata, O.cappadocica, O.caput-galli, O.carduchorum, O.cigdemiae, O.cilicica, O.cornuta, O.crista-galli, O.densijuga, O.elata, O.fallax, O.galegifolia, O.germanicopolitana, O.gracilis, O.hajastana, O.halysensis, O.haussknechtii, O.huetiana, O.hypargyrea, O.kotschyana, O.lasiostachya, O.lasistanica, O.major, O.marashensis, O.megataphros, O.meschetica, O.montana, O.mutensis, O.nitida, O.occulta, O.ornata, O.oxyodonta, O.paucijuga, O.pisidica, O.podperae, O.ptolemaica, O.quadrijuga, O.radiata, O.shahpurensis, O.sivasica, O.stenostachya, O.subacaulis, O.sulphurea, O.tournefortii, O.transcaucasica, O.viciifolia,

Kaynaklar

 1. Davis,P.H., Cullen, J., & Coode,M.J. (1962-1988). Flora of Turkey and The East Aegean Islands. Edinburgh University Press (Kısım çevirisi: Ölez S., 2021)
 2. Checklist of World Legumes (2010). Scientific names: Onobrychis major (boiss.)hand.-mazz.. https://www.legumes-online.net/ildis/aweb/td087/td_18496.htm
 3. Listelenen kaynaklar Onobrychis major hakkında ilave bilgiler içerebilir:
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations

Basit Görünüm