İran palamut meşesi

Quercus brantii


İran palamut meşesi (Quercus brantii) Kayıngiller (Fagaceae) ailesinden Türkiye, Kuzey Suriye, Kuzey Irak, Batı ve Güney İran΄a özgü bir türdür. Türkiye΄de Yukarı Fırat, Erzurum-Kars, Yukarı Murat-Van, Hakkari, Adana, Orta Fırat ve Dicle alt bölgelerinde; 350-1700 m yükseltiler arasında; saf çalılıklar halinde veya mazı meşesi, Lübnan meşesi, saçlı meşe, kızılçam, bendek (Pistacia eurycarpa) veya ahlat türleri ile birlikte bulunur. 
Gözlem bildirEskikahta / Kahta / Adıyaman - Temmuz 2021 Serdar Ölez


Morfoloji

10 m kadar boylanabilen, kışın yaprağını döken, yuvarlak tepeli bir ağaç türüdür. Gövde kabuğu gençlikte parlak ve çatlaksız, ilerleyen yaşlardan gri ve çatlaklıdır. Genç sürgünler sarımtırak kahverengi, önceleri yoğun tüylü, sonraları çıplaktır. Tomurcuklar oval, köşeli ve 4 mm boyundadır, tomurcuk pulları tüylüdür. Yapraklar formda ve 6-10 (-15) x 4-7 (-9) cm boyutlaedadır; serttir; sürgün üzerine hemen hemen eşit aralıklarla dağılmıştır. Yaprak kenarları 8-16 çift düzenli dişli, dişlerin uç kısmı sivri ve 1-2 mm uzunluğunda kılçıksı çıkıntılıdır. Ayanın üst yüzü donuk, boz yeşil ve seyrek yıldız tüylü; alt yüzü ise sarımtırak kahverengi ve sık bezeli yıldız tüylüdür. Yaprak sapı 0,5-2 cm uzunluğundadır. Meyve iki yılda olgunlaşır. Kadeh boyutu ve üzerindeki pulların durumu bakımından çok değişkenlik gösterir. Kadeh yarıküre biçiminde, 20-30 (35) mm çapında olup hemen hemen sapsız veya 4-5 mm boyunda kalın ve üzeri tüylü bir sap ucunda yer alır. Kadeh pulları dip kısımda kalın şeritsi, birbiri üzerine kapanmış iken kenarına yakın pullar ince ipliksidir. Kadeh palamudun 1/3 veya 1/2 sini içine almıştır (Hedge ve Yaltırık, 1982).

Gözlemler

Görseller

Quercus brantii | İran palamut meşesi
Eskikahta / Kahta / Adıyaman
Mustafa Gökmen © Temmuz 2021
Quercus brantii | İran palamut meşesi
Menderes / Kırıkhan / Hatay
Mustafa Gökmen © Temmuz 2021
Quercus brantii | İran palamut meşesi
Yolaltı / Kahta / Adıyaman
Serdar Ölez © Temmuz 2021

Sınıflandırma

Gezenadam taxonomy scale

Koruma statüsü

DÜŞÜK RİSKLİ
LEAST CONCERN

Bu tür geniş yayılışlı ve nüfusu yüksektir.
Yakın gelecekte tükenme riski bulunmamaktadır.
IUCN Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi Uluslararası Doğal Hayatı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından sürdürülmektedir.

Adlandırmalar

Bilimsel adlandırma

Quercus brantii Lindl.
Sinonimler (Tam liste)

- Quercus baneica Djav.-Khoie
- Quercus globularis Djav.-Khoie
- Quercus persica Jaub. & Spach
- Quercus saii Djav.-Khoie
- Quercus squamulosa Djav.-Khoie
İngilizce

Brant´s oak

Etimoloji ve kısaltmalar

Quercus Latincede doğrudan `meşe` anlamındadır; muhtemelen Kelt dilinde `iyi` anlamına gelen quer ve `ağaç` anlamına gelen cuez kelimelerinin birleşiminden türetilmiştir.

Bazı diğer Quercus türleri

Kaynaklar

 1. Akkemik, Ü. (Ed). 2018. Türkiye’nin Doğal-Egzotik Ağaç ve Çalıları. Orman Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara. 684s.
 2. Hedge, I., Yaltirik, F. 1982. Quercus L. pp. 659-683 In: Davis P. H. (ed.), Flora of Turkey and the East Aegean Islands 7. – Edinburgh.
 3. Listelenen kaynaklar Quercus brantii hakkında ilave bilgiler içerebilir:
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations

Basit Görünüm