Anadolu palamut meşesi

Quercus ithaburensis


Anadolu palamut meşesi (Quercus ithaburensis) Kayıngiller (Fagaceae) ailesinden İtalya, Balkanlar ve Ön Asya΄ya özgü bir türdür. Türkiye΄de Ergene, Güney Marmara, Batı Karadeniz, Asıl Ege, İç Batı Anadolu, Antalya ve Adana alt bölgelerinde yayılış gösterir.
Gözlem bildirUlaş / Kırıkkale - Ekim 2017 Ahmet Demirtaş


Morfoloji

15 m΄ye, nadiren 25 m΄ye kadar boylanabilen, kışın yaprağını döken, geniş tepeli, kalın dallı bir ağaçtır. Genç sürgünler kalın, boz yeşilimsi sarımtırak-gri renklidir ve üzerleri keçe gibi sık tüylerle örtülüdür. Tomurcukları büyük dolgun-yumurta biçimindedir, köşeli ve açık sarımtırak-kahverengi pulludur; pulların üzeri tüylüdür ve kenarları kirpiklidir. Yapraklar çok değişken şekillidir ancak genellikle yumurtamsı veya dikdörtgenimsi formda ve 5-9 x 3-5 cm boyutlardadır; sürgün üzerinde hemen hemen eşit aralıklarla yer alır. Kenarlar 5-8 sığ veya derin lobludur; lobların ucu kılçıksı çıkıntılıdır. Ayanın üst yüzü donuk yeşil, yıldız tüylü, alt yüzü ise grimsi-yeşil ve sık yıldız tüylerle örtülüdür. Yaprak sapı 1-3.5 cm uzunluğundadır. Meyve iki yılda olgunlaşır. Kupula şekli ve büyüklüğü bakımından çok değişkendir. Kadeh yarıküre veya kase biçiminde, 2-4 cm çapında, hemen hemen sapsızdır. Kadeh pulları (tırnaklar) çok uzun ipliksi-şeritsi, kalın ve köşeli, düz, dağınık veya geriye kıvrık olup üzeri tüylüdür, bekledikçe odunlaşır. Kadeh palamutun 2/3 ünü içine alır (Hedge ve Yaltırık, 1982).

Gözlemler

Görseller

Ekoloji/Habitat

50-1700 m yükseltiler arasında seyrek, dağınık park görünümünde saf çalılıklar kurduğu gibi diğer meşe türleri ile veya Pinus brutia, P. pinea ve Juniperus türleri ile karışıklığa girer (Hedge ve Yaltırık, 1982).

Sınıflandırma

Gezenadam taxonomy scale

Koruma statüsü

DÜŞÜK RİSKLİ
LEAST CONCERN

Bu tür geniş yayılışlı ve nüfusu yüksektir.
Yakın gelecekte tükenme riski bulunmamaktadır.
IUCN Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi Uluslararası Doğal Hayatı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından sürdürülmektedir.

Adlandırmalar

Bilimsel adlandırma

Quercus ithaburensis Decne. subsp. macrolepis (Kotschy) Hedge
Sinonimler (Tam liste)

- Quercus aegilops L.
- Quercus cretica Bald.
- Quercus graeca Kotschy
- Quercus macrolepis Kotschy
- Quercus ventricosa Koehne

Etimoloji ve kısaltmalar

Quercus Latincede doğrudan `meşe` anlamındadır; muhtemelen Kelt dilinde `iyi` anlamına gelen quer ve `ağaç` anlamına gelen cuez kelimelerinin birleşiminden türetilmiştir. İthaburensis adı türün menşe bölgesi olan Thabor Dağı΄na (İsrail) atıfta bulunur. Subsp. İngilizcede `alttür` anlamına gelen subspecies kelimesinin kısaltmasıdır. Macrolepis Yunancada ΄büyük΄ anlamına gelen μακρός (macrós) kelimesi ile ΄ölçek΄ anlamına gelen λεπίς (lepís) kelimesinin birleşiminden türetilmiştir; türün bir bölümünün diğer türlere göre daha büyük ölçülerde gelişmesine atıfta bulunur. Bilimsel adlandırmada kullanılan Kotschy kısaltması, türün Carl Georg Theodor Kotschy (1813–1866) tarafından yayınlandığını belirtir; Kotschy Avusturyalı botanikçi ve kaşiftir; araştırmalarında büyük miktarda bitki örneği toplamıştır, ayrıca bazıları bilim dünyası için yeni olan kırk meşe türünü de tanımlamıştır. Bilimsel adlandırmada kullanılan Hedge kısaltması, türün Ian Charleson Hedge (born 1928) tarafından yayınlandığına işaret eder; Hedge bir İskoç botanikçidir, İran, Irak ve güneybatı Asya florasına önemli katkılarda bulunmuştur, 300΄den fazla yeni bitki türü belirlemiştir. (..) Parantez içerisindeki isim bu taksonu ilk yayınlayan kişiyi, parantez dışındaki isim ise ilk yayın ardından bu taksona revizyon yapan kişiyi belirtir.

Bazı diğer Quercus türleri

Kaynaklar

 1. Akkemik, Ü. (Ed). 2018. Türkiye’nin Doğal-Egzotik Ağaç ve Çalıları. Orman Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara. 684s.
 2. Hedge, I., Yaltirik, F. 1982. Quercus L. pp. 659-683 In: Davis P. H. (ed.), Flora of Turkey and the East Aegean Islands 7. – Edinburgh.
 3. Quercus ithaburensis subsp. macrolepis: Sistematica, Etimologia, Habitat. (2021, April 28). Un Mondo Ecosostenibile. https://antropocene.it/en/2019/02/17/quercus-ithaburensis-subsp-macrolepis/
 4. Listelenen kaynaklar Quercus ithaburensis hakkında ilave bilgiler içerebilir:
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations

Basit Görünüm