Yaban kirazı

Cerasus microcarpa

(Sarıdağ kirazı)

Yaban kirazı (Prunus microcarpa) Gülgiller (Rosaceae) ailesinden Türkistan, İran, Kafkaslar ve Türkiye’de doğal yayılan bir türdür. Türkiye΄de Yukarı Fırat, Erzurum-Kars, Yukarı Murat-Van, Hakkari, Adana alt bölgelerinde yayılış gösterir.
Gözlem bildirBağözü / Kahta / Adıyaman - Temmuz 2021 Mustafa Gökmen


Morfoloji

3 metreye kadar boylanabilen sık dallı çalılardır. Gövde dikensiz veya bazen biraz sivri dikenli olabilir; sürgün azçok dür. biz şeklindedir ve kalıcıdır. Yapraklar ; kısa sürgünlerde genellikle 20 mm΄ye kadar, uzun sürgünlerde 50 mm΄ye kadar uzundur; önceleri tüylü, sonraları tüysüzdür; taban hafif kamamsıdır; kenarlar düzensiz dişlidir; yaprak sapı 7-12 mm’dir. Çiçeklenme mart-mayıs ayları arasında gerçekleşir. Çiçekler 1-3 tanesi bir aradadır ve çiçek sapı 15 mm΄ye kadar uzundur; açık pembemsi renktedir ve 4-5 mm uzunluktadır; tüysüzdür. Tek çekirdekli ve etli meyve, yumurtamsı veya nadiren küremsi formdadır; siyah, kırmızı portakal rengi veya sarı renkte olabilir; meyve çekirdeği hafifçe omurgalıdır, yüzeyi pürüzsüzdür.

Gözlemler

Görseller

Cerasus microcarpa | Yaban kirazı
Bağözü / Kahta / Adıyaman
Mustafa Gökmen © Temmuz 2021

Kısa kısa...

Türkiye΄de iki alttürü yayılış gösterir:

Cerasus microcarpa subsp. microcarpa: Yaprakları 15-25 mm boyundadır, her iki yüzü de çıplak veya gençken yaprakların alt yüzeyi tüylüdür, uç tarafı genellikle yuvarlaktır; özellikle Gaziantep taraflarında yetişir.

Cerasus microcarpa subsp. tortusa: Kısa, 0.5-1 m boylarında, bodur görünüşlü ve seyrek dallı bir çalıdır. Yaprakları 12 mm uzunlukta ve uzun yumurta veya elips biçimindedir, yaprak ucu küttür, alt yüzü çokça tüylü, bazen de çıplak. Çiçek sapı çok kısadır. Anadolu’nun doğu kesimi ile Kayseri dolaylarında bulunur.

Etimoloji ve kısaltmalar

Cerasus eski Yunancada Giresun iline verilen Kerasous (Κερασοῦς) kelimesinden türetilmiştir; Giresunlu, Giresundan gelen anlamındadır. Microcarpa: Latincede `çok küçük` anlamına gelen `micro` kelimesi ile `meyve` anlamına gelen `carpa` kelimesinin birleşiminden türetilmiştir.

Bazı diğer Cerasus türleri

C.angustifolia, C.avium, C.brachypetala, C.erzincanica, C.hippophaeoides, C.incana, C.microcarpa, C.prostrata, C.vulgaris,

Kaynaklar

 1. Davis,P.H., Cullen,J., & Coode,M.J. (1962-1988). Flora of Turkey and The East Aegean Islands. Edinburgh University Press (Kısım çevirisi: Ölez S., 2021)
 2. Akkemik, Ü. (Ed). 2018. Türkiye’nin Doğal-Egzotik Ağaç ve Çalıları. Orman Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara. 684s.
 3. Listelenen kaynaklar Cerasus microcarpa hakkında ilave bilgiler içerebilir:
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations

Basit Görünüm