Kargı

Arundo donax


Kargı (Arundo donax) Buğdaygiller (Poaceae) ailesinden bir türdür. Türkiye΄de Çatalca-Kocaeli, Ergene, Güney Marmara, Doğu Karadeniz, Asıl Ege ve Adana alt bölgelerinde; genellikle su kenarlarında yayılış gösterir.
Gözlem bildirMerkez / Karaburun / İzmir - Ekim 2021 Serdar Ölez


Morfoloji

5 m boylanabilen, çok yıllık bir türdür. Gövdeler basittir veya boğumlardan kısaca dallanmıştır. 1-1.5 mm uzunluktadır, tir ve üst kenarında bir sıra yoğun kısa kirpikler bulunur. Yapraklar 60 x 6 cm boyutlardadır, uca doğru incelir, yüzeyi dür; yaprak tabanı yuvarlağımsı veya kalp şeklindedir. Çiçeklenme ekim ayında gerçekleşir. Çiçek kurulu birleşik salkım formludur ve 70 cm kadar uzun olabilir. 2-4 çiçeklidir. 9-14.5 mm uzunlukta ve eşit boydadır, yüzeyler dür. mızraksı formda ve 7-12 mm uzunluktadır, 3 damarlıdır ve damarlar kısa bir kılçıkla sonlanır, orta kılçık 1.5-4 mm ve yanal kılçıkların iki katı uzunluktadır; sırt kısımdaki tüyler 6-7 mm uzunluktadır. Ercik 2.5-3 mm uzunluktadır.

Gözlemler

Görseller

Arundo donax | Kargı
Merkez / Karaburun / İzmir
Serdar Ölez © Ekim 2021

Ekoloji/Habitat

Deniz seviyesi ile 250 m yükseklikler arasında; su kenarları ve tarla sınırlarında yayılış gösterirler.

Sınıflandırma

Gezenadam taxonomy scale

Koruma statüsü

DÜŞÜK RİSKLİ
LEAST CONCERN

Bu tür geniş yayılışlı ve nüfusu yüksektir.
Yakın gelecekte tükenme riski bulunmamaktadır.
IUCN Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi Uluslararası Doğal Hayatı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından sürdürülmektedir.

Kısa kısa...

Kargının başlangıçta Doğu Asya kaynaklı olduğu ancak binlerce yıldır Asya, Güney Avrupa, Kuzey Afrika ve Orta Doğu΄da yetiştirildiği sanılmaktadır.

Kargı bir hidrofittir ve en iyi su seviyesinin toprak yüzeyine yakın yerlerinde yetişir. Büyümesi, ilk yılında nem eksikliği nedeniyle gecikebilir, ancak kuraklık 2 ila 3 yaşlarındaki bitkilerde ciddi hasara neden olmaz. Kargı aşırı tuzlu ve aşırı nemli dönemleri tolere eder. Kargı erken dönemlerde öncü bir tür ve sonraları baskın bir tür olarak hareket ederek topluluklar kurabilir ve yayılabilir. Kargı ayrıca nehir kıyısı sistemlerinin yüksek bozulma dinamiklerine iyi bir şekilde adapte olmuştur, seller kargı kümelerini parçalasa da, parçalar akıntıyla beraber kök salabilecekleri ve yeni klonlar oluşturabilecekleri alanlara yayılırlar. Bir kez yerleştikten sonra, kargılar hızla büyür ve vejetatif olarak yayılır, genellikle diğer bitki türlerinin büyümesini fiziksel olarak engelleyen monokültürel meşcereler oluşturur. İstila edilen habitatlar böylece saf kargı meşcereleri haline gelebilir.

Kargı topluluklar bol miktarda biyokütle (yani yakıt) ürettir ve son derece yanıcıdır. Toprak üstü kısımların yanmasından sonra bile yeniden filizlenebilen rizomlar hızla büyüme kaydeder, ve yangın sonrası nehir kıyısı ekosistemlerinin ardışık süreçlerini değiştirebilir. Bu nedenle diğer lokal bitkilerin varlığına veya yokluğuna, meşcerenin büyüklüğüne, biyokütle miktarına, araziye ve mevsime bağlı olarak kargı gelişimini kontrol etmek gerekir. Yerleşik kargıların yayılışını kontrol edebilmek için en geçerli yöntem, kontrol alanı dışındaki rizomların çıkartılıp uzaklaştırılmasıdır.

Adlandırmalar

Bilimsel adlandırma

Arundo donax L.
Sinonimler (Tam liste)

- Aira bengalensis (Retz.) J.F.Gmel.
- Arundo versicolor Mill.
- ynodon donax (L.) Raspail
- Donax versicolor (Mill.) P.Beauv.
- Scolochloa donax (L.) Gaudin
İngilizce

Giant reed

Etimoloji ve kısaltmalar

Arunda Latincede ΄kamış, saz΄ anlamındadır.  Donax Yunanca δόναξ (dónax)΄tan türetilmiştir; Alman botanikçi Reinhold Strömberg (1940) donax kelimesini ΄tohum başlarını sallama΄ olarak tanımlar ve kelimeyi ΄sallamak΄ anlamına gelen δονέω (donéō) kelimesi ile ilişkilendirir.

Bazı diğer Arundo türleri

A.donax, A.plinii,

Kaynaklar

 1. Davis,P.H., Cullen,J., & Coode,M.J. (1962-1988). Flora of Turkey and The East Aegean Islands. Edinburgh University Press (Kısım çevirisi: Ölez S., 2021)
 2. US Forest Service (2021). Arundo donax. https://www.fs.fed.us/database/feis/plants/graminoid/arudon/all.html
 3. Listelenen kaynaklar Arundo donax hakkında ilave bilgiler içerebilir:
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations

Basit Görünüm