Etek karanfili

Dianthus masmenaeus


Etek karanfili (Dianthus masmenaeus) Karanfilgiller (Caryophyllaceae) ailesinden Türkiye΄ye endemik bir türdür. Yukarı Kızılırmak, Yukarı Fırat, Yukarı Murat-Van, Antalya ve Adana alt bölgelerinde gözlenebilir.
Yeni gözlem bildirKahta / Adıyaman - Temmuz 2021 © Serdar Ölez


Morfoloji

30 cm kadar boylanabilen, çok yıllık, otsu bir türdür. Yapraklar formda ve 30 x 1.5-3.5 mm boyutlardadır, kısaca dur, kenarlar kalındır. Çiçeklenme mayıs-ağustos ayları arasında gerçekleşir. Çiçek kurulları 3-7 çiçeklidir. Çiçek sapı en çok 3 mm uzunluktadır. yumurtamsı ve uzun sert kılsı çıkıntılıdır, çanak boyunun yarısından daha uzundur. Çanak 10-15 x 2-3.5 mm boyutlarda ve silindirik formdadır, yüzey tüysüz veya dır; dişler 3 .7 mm uzunlukta ve dur. ~ 4 mm genişlikte ve pembe renklidir, yüzey ince sakallı, uç kısım dişlidir. İki varyetesi vardır:
D. masmenaeus var. masmenaeus: Çanak dır.
D. masmenaeus var. glabrescens: Çanak tüysüzdür.

Gözlemler

Ekoloji/Habitat

1220-3000 m yüksekliklerde; kesekli, taşlı yamaçlarda yayılış gösterir.

 

Sınıflandırma

Adlandırmalar

Bilimsel adlandırma

Dianthus masmenaeus Boiss.
Sinonimler

- Dianthus asperulus Boiss. & A.Huet
- Dianthus mutabilis Boiss.
- Dianthus transcaucasicus Schischk.
- diğer sinonimler...

Etimoloji ve kısaltmalar

Dianthus Antik Yunancada `tanrı` anlamına gelen dios kelimesi ile `çiçek` anlamına gelen anthos kelimesinin birleşiminden türetilmiştir; Zeus΄un çiçeği anlamındadır. Standart yazar kısaltması olan Boiss. kısaltması İsviçreli botanikçi, kaşif ve matematikçi Pierre Edmond Boissier´in (1810-1885) bu türü tanımlayan kişi olduğunu belirtmek için kullanılır.

Bazı diğer Dianthus türleri

D.acrochlorus, D.akdaghensis, D.anatolicus, D.ancyrensis, D.andronakii, D.armeria, D.arpadianus, D.aydogdui, D.aytachii, D.balansae, D.barbatus, D.brevicaulis, D.calocephalus, D.campestris, D.capitatus, D.carmelitarum, D.carthusianorum, D.cibrarius, D.cinnamomeus, D.corymbosus, D.cretaceous, D.crinitus, D.cyri, D.eldivenus, D.elegans, D.engleri, D.eretmopetalus, D.erinaceus, D.erythrocoleus, D.floribundus, D.giganteus, D.goekayi, D.goerkii, D.hymenolepis, D.inamoenus, D.ingoldbyi, D.kastembeluensis, D.lactiflorus, D.leptopetalus, D.leucophaeus, D.libanotis, D.liboschitzianus, D.lydus, D.masmenaeus, D.micranthus, D.multicaulis, D.muschianus, D.nihatii, D.orientalis, D.pallens, D.pinifolius, D.plumbeus, D.polycladus, D.pseudarmeria, D.pubescens, D.raddeanus, D.recognitus, D.robustus, D.roseoluteus, D.schemachensis, D.seguieri, D.sessiliflorus, D.setisquameus, D.siphonocalyx, D.strictus, D.tabrisianus, D.tripunctatus, D.viscidus, D.zederbaueri, D.zonatus

Kaynaklar

 • Listelenen kaynaklar Dianthus masmenaeus hakkında ilave bilgiler içerebilir: DergiPark
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations
  KEW-PWO
  IPNI

 • Basit Görünüm