Etek karanfili

Dianthus masmenaeus


Etek karanfili (Dianthus masmenaeus) Karanfilgiller (Caryophyllaceae) ailesinden Türkiye΄ye endemik bir türdür. Yukarı Kızılırmak, Yukarı Fırat, Yukarı Murat-Van, Antalya ve Adana alt bölgelerinde gözlenebilir.
Gözlem bildirKahta / Adıyaman - Temmuz 2021 Serdar Ölez


Morfoloji

30 cm kadar boylanabilen, çok yıllık, otsu bir türdür. Yapraklar formda ve 30 x 1.5-3.5 mm boyutlardadır, kısaca dur, kenarlar kalındır. Çiçeklenme mayıs-ağustos ayları arasında gerçekleşir. Çiçek kurulları 3-7 çiçeklidir. Çiçek sapı en çok 3 mm uzunluktadır. yumurtamsı ve uzun sert kılsı çıkıntılıdır, çanak boyunun yarısından daha uzundur. Çanak 10-15 x 2-3.5 mm boyutlarda ve silindirik formdadır, yüzey tüysüz veya dır; dişler 3 .7 mm uzunlukta ve dur. ~ 4 mm genişlikte ve pembe renklidir, yüzey ince sakallı, uç kısım dişlidir. İki varyetesi vardır:
D. masmenaeus var. masmenaeus: Çanak dır.
D. masmenaeus var. glabrescens: Çanak tüysüzdür.

Gözlemler

Görseller

Dianthus masmenaeus | Etek karanfili
Kâhta / Adıyaman
Mustafa Gökmen © Temmuz 2021
Dianthus masmenaeus | Etek karanfili
Gerger / Adıyaman
Serdar Ölez © Temmuz 2021

Ekoloji/Habitat

1220-3000 m yüksekliklerde; kesekli, taşlı yamaçlarda yayılış gösterir.

 

Sınıflandırma

Gezenadam taxonomy scale

Adlandırmalar

Bilimsel adlandırma

Dianthus masmenaeus Boiss.
Sinonimler (Tam liste)

- Dianthus asperulus Boiss. & A.Huet
- Dianthus mutabilis Boiss.
- Dianthus transcaucasicus Schischk.

Etimoloji ve kısaltmalar

Dianthus Antik Yunancada `tanrı` anlamına gelen dios kelimesi ile `çiçek` anlamına gelen anthos kelimesinin birleşiminden türetilmiştir; Zeus΄un çiçeği anlamındadır.

Bazı diğer Dianthus türleri

D.acrochlorus, D.akdaghensis, D.anatolicus, D.ancyrensis, D.andronakii, D.armeria, D.arpadianus, D.aydogdui, D.aytachii, D.balansae, D.barbatus, D.brevicaulis, D.calocephalus, D.campestris, D.capitatus, D.carmelitarum, D.carthusianorum, D.cibrarius, D.cinnamomeus, D.corymbosus, D.cretaceous, D.crinitus, D.cyri, D.eldivenus, D.elegans, D.engleri, D.eretmopetalus, D.erinaceus, D.erythrocoleus, D.floribundus, D.giganteus, D.goekayi, D.goerkii, D.hymenolepis, D.inamoenus, D.ingoldbyi, D.kastembeluensis, D.lactiflorus, D.leptopetalus, D.leucophaeus, D.libanotis, D.liboschitzianus, D.lydus, D.masmenaeus, D.micranthus, D.multicaulis, D.muschianus, D.nihatii, D.orientalis, D.pallens, D.pinifolius, D.plumbeus, D.polycladus, D.pseudarmeria, D.pubescens, D.raddeanus, D.recognitus, D.robustus, D.roseoluteus, D.schemachensis, D.seguieri, D.sessiliflorus, D.setisquameus, D.siphonocalyx, D.strictus, D.tabrisianus, D.tripunctatus, D.viscidus, D.zederbaueri, D.zonatus,

Kaynaklar

 • Listelenen kaynaklar Dianthus masmenaeus hakkında ilave bilgiler içerebilir:
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations

 • Basit Görünüm