Roğuk

Crataegus meyeri

(Alıç)

Roğuk (Crataegus meyeri) Gülgiller (Rosaceae) ailesinden bir türdür. Kafkasya, İran’ın batısı ve Kuzey Irak’ta yayılış gösterir. Türkiye’de İç Anadolu ve Doğu Anadolu’da meyilli çayırlar ve kayalık alanlarda 1300-2050 m’lerde doğal olarak bulunur.

Yeni gözlem bildirAkyurt / Ankara - Ekim 2021 © Serdar Ölez


Morfoloji

2-4 m boylanabilen, ve 0.5-1.5 mm dikenli, çalı ya da küçük ağaçlardır. Yapraklar 2.5-5 x 2-3,5 cm boyutlardadır, alt yüzeyi daha yoğun olmak üzere, her iki yüzeyi de gri-ince, uzun, yumuşak tüylüdür. Kısa sürgünlerde yer alan alt yapraklar dikdörtgenimsi-oval, ters yumurtamsı şekildedir. Tabanı dar kama şeklinde, uçları ise dişli ya da 3 sığ lobludur. Üst yapraklar 5(-7) dar loblu ve uç kısımları dişlidir. Yaprak sapı 1-2 cm uzunluktadır. Çiçeklenme mayıs-haziran aylarında gerçekleşir. Çiçek kurulu 3-15 beyaz çiçekten oluşur ve ince, uzun, yumuşak tüylüdür. Çanak yapraklar dikdörtgenimsi, üçgenimsi-mızraksı şekildedir, meyvelenme zamanı geriye kıvrılır. Dişi organ boyuncuğu 1-2 adettir. Küremsi meyve 12-18 mm çapında ve kırmızı renklidir; üzeri tüysüzdür ya da uca doğru ve dip kısımda çok ince tüylüdür; 1-2 çekirdeklidir (Browicz, 1972).

Gözlemler

Sınıflandırma

Koruma statüsü

YETERSİZ VERİ
DATA DEFFICIENT

Yeterli bilgi bulunmamaktadır.
Tükenme riski değerlendirmesi yapılamamaktadır.
IUCN Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi Uluslararası Doğal Hayatı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından sürdürülmektedir.

Etimoloji ve kısaltmalar

Crataegus cins adı Yunancada `güç` anlamına gelen kratos kelimesi ile `keskin` anlamına gelen akis kelimelerinin birleşiminden türetilmiştir; bazi türlerinin keskin batıcı dikenlerini işaret ettiği sanılmaktadır. Meyeri tür adı Ernst Heinrich Friedrich Meyer (1791–1858)`e ithafen adlandırılmıştır. Meyer bir Alman botanikçi ve botanik tarihçisidir; başlıca eseri olan dört ciltlik ΄Botanik Tarihi (Geschichte der Botanik)΄ 1854–57 yıllarında yayınlanmış, eserde Aristoteles ve Theophrastus gibi eski otoriteleri de içerecek şekilde erken modern botanikçiler hakkında biyografik veriler sunmuştur.

Bazı diğer Crataegus türleri

C.ambigua, C.azarolus, C.caucasica, C.christensenii, C.heterophylloides, C.longipes, C.microphylla, C.monogyna, C.orientalis, C.pentagyna, C.peshmenii, C.pseudoheterophylla, C.rhipidophylla, C.tanacetifolia, C.turcicus, C.yaltirikii, C.crus-galli

Kaynaklar

 1. Akkemik, Ü. (Ed). 2018. Türkiye’nin Doğal-Egzotik Ağaç ve Çalıları. Orman Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara. 684s.
 2. Browicz, K. 1972. Crataegus L. In: Davis PH (ed). Flora of Turkey and the East AegeanIslands, Vol.4, pp:133-147, Edinburgh.
 3. Listelenen kaynaklar Crataegus meyeri hakkında ilave bilgiler içerebilir: DergiPark
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations
  KEW-PWO
  IPNI

Basit Görünüm