Beyaz zıpçıktı

Zephyranthes candida


Beyaz zıpçıktı (Zephyranthes candida) Zambakgiller (Liliaceae) ailesinden bir türdür. Arjantin, Uruguay, Paraguay ve Brezilya΄da doğal yayılış gösterir; birçok ülkede doğallaşmıştır. Peyzaj düzenlemelerinde yaygın olarak kullanılmaktadır.
15-30 cm yüksekliğinde büyüyebilen, soğanlı bir türdür. Yapraklar lineer formda ve tam kenarlıdır; kışın yapraklarını döker. Genellikle yağmurdan sonra 5 cm çapında beyaz çiçeklerle açmaya başlar. Çiçekler 6 taç yapraklıdır. Çiçek sapları yapraklar kadar uzundur. Tam güneşi yerlerde gölgeli yerlere kadar geniş aralıkta gelişebilirler. Bazen ıslak, killi, kumlu, asidik, tınlı ve hafif alkali toprak koşullarında dahi yaşayabilirler. Kuraklık toleransı yüksek, ancak toleransı zayıftır. Çoğaltma tohum veya soğan bölünmesiyle gerçekleştirilir.

Gözlem bildirDereköy / Kula / Manisa - Ekim 2021 Serdar Ölez


Gözlemler

Görseller

Zephyranthes candida | Beyaz zıpçıktı
Dereköy / Kula / Manisa
Serdar Ölez © Ekim 2021

Sınıflandırma

Gezenadam taxonomy scale

Adlandırmalar

Bilimsel adlandırma

Zephyranthes candida (Lindl.) Herb.
Sinonimler (Tam liste)

- Amaryllis candida Lindl.
- Argyropsis candida (Lindl.) M.Roem.
- Atamosco candida (Lindl.) Small
- Plectronema candida (Lindl.) Raf.
- Zephyranthes nivea (Schult. & Schult.f.) D.Dietr.
İngilizce

Autumn Zephyrlily, White windflower, White rain lily, Peruvian swamp lily

Etimoloji ve kısaltmalar

Zephyranthes Yunancada ΄batı rüzgarı tanrısı΄ için kullanılan Zephyros kelimesi ile ΄çiçek΄ anlamına gelen anthos kelimesinin birleşiminden türetilmiştir. (..) Parantez içerisindeki isim bu taksonu ilk yayınlayan kişiyi, parantez dışındaki isim ise ilk yayın ardından bu taksona revizyon yapan kişiyi belirtir.

Kaynaklar

 1. Zephyranthes candida. (2021, Ocak 21). Wikipedia. Erişim tarihi Kasım15, 2021, https://en.wikipedia.org/wiki/Zephyranthes_candida
 2. Definition of ZEPHYRANTHES. (2021). Dictionary by Merriam-Webster. https://www.merriam-webster.com/dictionary/Zephyranthes
 3. NParks | Zephyranthes candida. (2018, Ekim 14). National Parks Board (NParks). https://www.nparks.gov.sg/florafaunaweb/flora/2/5/2569
 4. Listelenen kaynaklar Zephyranthes candida hakkında ilave bilgiler içerebilir:
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations

Basit Görünüm