Söğütotu

Polygonum persicaria


Söğütotu (Persicaria maculosa) Madımakgiller (Polygonaceae) ailesinden bir türdür. Avrupa ve Asya΄da doğal olarak bulunur, Amerika kıtasında doğallaşmıştır. Türkiye΄nin genelinde gözlenebilir. Tirşon (P. lapatifolia) ile büyük benzerlikler gösterir. Dere kıyısı, nemli bölge ve sulak alanlarda görülür. Kumlu, killi ve tınlı topraklara uyumludur. Özellikle nemli alanlara yerleştikten sonra hızla yayılır ve tarım ürünleriyle çok güçlü rekabet edebilir.

Gözlem bildirMalabadi / Silvan / Diyarbakır - Temmuz 2021 Serdar Ölez


Morfoloji

Tek yıllık, otsu bir türdür. Gövdeler dik veya dar açı ile yükselir, dallanmıştır. Yapraklar mızraksı veya hemen hemen eliptik formdadır; taban kısmı kamamsıdır; üst yüzeyde yaprağın orta kısımlarında sıklıkla koyu renkli bir leke bulunur, yüzeyler genellikle tüysüzdür, ancak alt yüzde şeffaf sarımsı salgı bezleri bulunur. Yaprak sapı salgı bezelidir; sapın tabanında zarsı bir kın (sap kılıfı) bulunur, kılıf gövdeyi saracak şekilde uzanır, uç kısımları kirpiklidir. Çiçeklenme ağustos-aralık ayları arasında gerçekleşir. Başak formundaki çiçek kurulları dikdörtgenimsi formda, yoğun çiçekli ve gürbüzdür; başak sapı neredeyse sapsız denecek kadar kısadır ve yüzeyde sarı salgı bezleri bulunur. Çiçekler parlak pembe renktedir ve ~2 mm çaptadır. Kabuklu meyve çiçek örtüsü içine gömülüdür; yüzeyi kahverengi ve parlaktır.

Gözlemler

Görseller

Polygonum persicaria | Söğütotu
Karaşar / Beypazarı / Ankara
Serdar Ölez © Ekim 2021
Polygonum persicaria | Söğütotu
Malabadi / Silvan / Diyarbakır
Serdar Ölez © Temmuz 2021

Ekoloji/Habitat

Deniz seviyesi ile 1000 m yükseklikler arasında nemli topraklarda gelişir. Tercih ettiği habitatlar arasında bataklık alanlar, akarsu kenarları ve drenaj kanalları, çamurluklar, yol kenarlarındaki hendekler, nemli otlu çayırlar, boş araziler, nadas alanları ve ekili alanların kenarları, bahçe ve bahçe kenarları, demiryolları boyunca nemli alanlar ve atık alanlar bulunur. Bu tür işlenmiş alanları tercih eder, ancak sulak alanlara yerleştiğinde sınırlı ölçüde istilacı olabilir.

Sınıflandırma

Gezenadam taxonomy scale

Adlandırmalar

Bilimsel adlandırma

Polygonum persicaria L.
Sinonimler (Tam liste)

- Polygonum persicaria
- Persicaria maculata
- Persicaria maculosa
- Persicaria persicaria
- Persicaria puritanorum
- Persicaria ruderalis
- Persicaria ruderalis var. vulgaris
- Persicaria vulgaris
- Polygonum dubium
- Polygonum fusiforme
- Polygonum minus
- Polygonum minus var. subcontinuum
- Polygonum persicaria var. angustifolium
- Polygonum persicaria var. ruderale
- Polygonum puritanorum
İngilizce

Spotted Ladysthumb

Etimoloji ve kısaltmalar

Polygonum {Latince}: çok köşeli, poligon. Persicaria cins adı, şeftali anlamına gelen Latince persicum kelimesi ile yine Latince -aria benzerlik sonekinin birleşiminden türetilmiştir; yaprakların şeftali ağacına benzemesine atıfta bulunan bir ortaçağ terimidir.

Bazı diğer Polygonum türleri

P.alpinum, P.amphibium, P.arenarium, P.arenastrum, P.argyrocoleon, P.aviculare, P.bistorta, P.cappadocicum, P.cognatum, P.convolvulus, P.dumetorum, P.ekimianum, P.equisetiforme, P.hydropiper, P.istanbulicum, P.karacae, P.lapathifolium, P.leblebicii, P.maritimum, P.mesembricum, P.minus, P.mite, P.nepalense, P.orientale, P.paronychioides, P.patulum, P.perfoliatum, P.persicaria, P.polycnemoides, P.praelongum, P.rottboellioides, P.salebrosum, P.salicifolium, P.salsugineum, P.samsunicum, P.setosum, P.sivasicum, P.thunbergii,

Kaynaklar

 1. Davis,P.H., Cullen,J., & Coode,M.J. (1962-1988). Flora of Turkey and The East Aegean Islands. Edinburgh University Press (Kısım çevirisi: Ölez S., 2021)
 2. Tirşon | Persicaria lapathifolia. GezenAdam içinde. Erişim tarihi Aralık 11, 2021, Erişim adresi https://gezenadam.com/flora/AI.php?ID=976
 3. Persicaria maculosa. (2021, February 14). Wikipedia, the free encyclopedia. Retrieved December 11, 2021, from https://en.wikipedia.org/wiki/Persicaria_maculosa
 4. Lady΄s thumb (Persicaria maculosa). (2021). Illinois Wildflowers. https://www.illinoiswildflowers.info/weeds/plants/lady_thumb.htm
 5. Persicaria maculosa. (2021). New Zealand Plant Conservation Network. https://www.nzpcn.org.nz/flora/species/persicaria-maculosa/
 6. Listelenen kaynaklar Polygonum persicaria hakkında ilave bilgiler içerebilir:
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations

Basit Görünüm