Bahar sarmaşığı

Clematis cirrhosa


Bahar sarmaşığı (Clematis cirrhosa) Düğünçiçeğigiller (Ranunculaceae) ailesinden bir türdür. Türkiye΄de Çatalca-Kocaeli, Güney Marmara, Asıl Ege, Antalya ve Adana alt bölgelerinde yayılış gösterir.

Gözlem bildirKaraburun / İzmir - Aralık 2021 Serdar Ölez


Morfoloji

Odunsu ve tırmanıcı bir türdür. Gövdeler oyuklu çizgili veya pürüzsüzdür, bazen genç gövdelerde tüyler gözlenebilir. Yapraklar uzun sürgünlerde genellikle üç yapraçıklı birleşik formdadır, sap bükümlüdür; kısa sürgünlerde ise yapraklar basit formda veya nadiren üçerli bölünmüştür, kenarlar derin dişli veya hemen hemen tam kenarlı olabilir; derimsi dokudadır ve seyrek dür. Çiçeklenme aralık-nisan ayları arasında gerçekleşir. Çiçekler yaprak koltuklarından tekil veya demetler halinde çıkar; çiçeklerin hemen altında bitişik iki çanak formlu bulunur. Periant dilimler 16-25 mm uzunlukta ve krem rengidir, dış yüzleri dür. ler kanatlı ve dan daha kısadır. sorguçlu tüylüdür.

Gözlemler

Görseller

Clematis cirrhosa | Bahar sarmaşığı
Karaburun / İzmir
Serdar Ölez © Aralık 2021

Ekoloji/Habitat

Deniz seviyesi ile 350 m yükseklikler arasında; çalı ve makiliklerde gözlenebilirler.

Sınıflandırma

Gezenadam taxonomy scale

Adlandırmalar

Bilimsel adlandırma

Clematis cirrhosa L.
Sinonimler (Tam liste)

- Atragene balearica Pers.
- Cheiropsis elegans Spach
- Clematis calycina Aiton
- Clematis laeta Salisb.
- Clematis pedicellata (DC.) Sweet
İngilizce

Winter-flowering clematis

Etimoloji ve kısaltmalar

Clematis tür adı 1550΄lerde tanımlanan ve sarılıcı bir bitki türünü tanımlayan Latince clematis kelimesinden alınmıştır; ΄asma, asma dalı΄ anlamına gelen Eski Yunanca κλήμα (klḗma) kelimesinden türetilmişitir. Cirrosa genellikle türün çiçek rengine atıfta bulunan ΄turuncu / sarımsı kahverengi΄ anlamına gelen Yunanca kirros kelimesinden türetilmiştir.

Bazı diğer Clematis türleri

C.cirrhosa, C.flammula, C.orientalis, C.vitalba, C.viticella,

Kaynaklar

 1. Davis,P.H., Cullen,J., & Coode,M.J. (1962-1988). Flora of Turkey and The East Aegean Islands. Edinburgh University Press (Kısım çevirisi: Ölez S., 2021)
 2. Winter-flowering clematis: The best. (2021, December 4). Gardens Illustrated. https://www.gardensillustrated.com/plants/best-winter-flowering-clematis/
 3. Clematis | Etymology, origin and meaning of the name clematis by etymonline. (n.d.). Etymonline - Online Etymology Dictionary. https://www.etymonline.com/word/clematis
 4. Clematis cirrhosa ‘Freckles’. (2015, June 30). landscape architect΄s pages. https://davisla.wordpress.com/2011/12/09/plant-of-the-week-clematis-cirrhosa-freckles/
 5. Listelenen kaynaklar Clematis cirrhosa hakkında ilave bilgiler içerebilir:
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations

Basit Görünüm