Akrepotu

Heliotropium europaeum


Akrepotu (Heliotropium europaeum) Hodangiller (Boraginaceae) ailesinden bir türdür; ilk kez 1753 yılında İsveçli botanikçi, zoolog ve doktor olan Carolus Linnaeus tarafından Species Plantarum adlı eserde yayınlanmıştır. Avrupa, Asya ve Kuzey Afrika΄ya özgü bir türdür, ancak Kuzey Amerika ve Avusturalya΄da da doğallaşmıştır. Türkiye΄de Çatalca-Kocaeli, Batı ve Orta Karadeniz, İç Batı Anadolu, Yukarı Sakarya, Yukarı Kızılırmak, Yukarı Fırat, Yukarı Murat-Van, Adana ve Dicle alt bölgelerinde yayılış gösterir.

Gözlem bildirTekelioğlu / Salihli / Manisa - Haziran 2021 Serdar Ölez


Morfoloji

40 cm kadar boylanabilen, tek yıllık, otsu bir türdür. Gövde yumuşak basık tüylerle kaplıdır, çatallanarak dallanmıştır, soluk renktedir ve kesiti ovaldir. Yapraklar yumurtamsı formda, ve 35 mm΄ye kadar boydadır, yeşil veya grimsi renktedir. Yaprak sapı genellikle yaprak boyunun yarısı kadar uzunluktadır. Çiçeklenme haziran-eylül ayları arasında gerçekleşir. Çiçek kurulları zemberek gibi kıvrımlı salkım formundadır; yoğun çiçeklidir, bazen meyve zamanı oldukça seyrektir. Çanak neredeyse sapsızdır ve 2.5 mm uzunluktadır, loblar mızraksı formdadır ve meyve zamanı yayılıdır. 3-3.5 mm uzunlukta, tüp silindirik formdadır; loblar çepeçevre dizili, 2.5 mm uzunlukta ve kısa kenarlıdır, dış kısmı dür. neredeyse sapsızdır, uzamış konik formludur, uç kısmı ipliksi ve iki derin parçalıdır; genellikle dür. tabana yakın kısımda taç tüpü içerisine bağlıdır. Sert kabuklu küçük meyve dür; yüzey genellikle kaba dir, nadiren hemen hemen pürüzsüz olabilir.

Gözlemler

Görseller

Heliotropium europaeum | Akrepotu
Tekelioğlu / Salihli / Manisa
Serdar Ölez © Haziran 2021

Ekoloji/Habitat

Deniz seviyesi ile 1400 m yükseklikler arasında; meyve bahçeleri ve tarlalarda gelişir.

Sınıflandırma

Gezenadam taxonomy scale

Adlandırmalar

Bilimsel adlandırma

Heliotropium europaeum L.
Sinonimler (Tam liste)

- Heliotropium commutatum Schult.
- Heliotropium dioscoridis Bubani
- Heliotropium lacunarium F.Muell.
- Heliotropium subcanescens Steven
- Heliotropium vulgare Gaterau
İngilizce

European Heliotrope

Etimoloji ve kısaltmalar

Heliotropium ΄güneşe dönme, yönelme΄ anlamına gelen Yunanca helios kelimesinden türetilmiştir; çiçeklerin gün içerisinde hızla güneşe doğru yönelmesine atıfta bulunur. Europaeum epiteti ΄Avrupa΄ anlamına gelen latince Europa kelimesinden türetilmiştir; Fenike dilinde güneşin battığı yer (Fenike΄nin batısı, İstanbul Boğazı΄nın batısı, Marmara Denizi) anlamına gelen erob kelimesinden gelmektedir; türün ilk kez gözlemlendiği veya yetiştiği bölgeye atfen kullanılmaktadır.

Bazı diğer Heliotropium türleri

H.bovei, H.circinatum, H.curassavicum, H.dolosum, H.ellipticum, H.europaeum, H.ferrugineogriseum, H.greuteri, H.haussknechtii, H.hirsutissimum, H.lasiocarpum, H.myosotoides, H.ovalifolium, H.samoliflorum, H.suaveolens, H.supinum, H.thermophilum,

Kaynaklar

 1. Davis,P.H., Cullen,J., & Coode,M.J. (1962-1988). Flora of Turkey and The East Aegean Islands. Edinburgh University Press (Kısım çevirisi: Ölez S., 2022)
 2. Wikipedia contributors. (2021, March 21). Heliotropium europaeum. In Wikipedia, The Free Encyclopedia. Retrieved 15:59, January 2, 2022, from https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Heliotropium_europaeum&oldid=1013493382
 3. Çıngay, B. (2012). Heliotropium. Şu sitede: Bizimbitkiler (2013). <http://www.bizimbitkiler.org.tr>, [er. tar.: 02 01 2022].
 4. Listelenen kaynaklar Heliotropium europaeum hakkında ilave bilgiler içerebilir:
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations

Basit Görünüm