Anamüşkürüm

Muscari anatolicum

(Arap sümbülü)

Anamüşkürüm (Muscari anatolicum) Kuşkonmazgiller (Asparagaceae) ailesinden bir türdür. Türkiye΄de Yukarı Kızılırmak, Antalya ve Adana alt bölgelerinde yayılış gösterir.

Gözlem bildirKarakütük / Tarsus / Mersin - Mart 2022 Serdar Ölez


Morfoloji

Soğan yumurtamsı ve 15-25 mm çapındadır; soğancık yoktur; dış kabuk kahverengi ve kağıtımsıdır; iç kabuk beyazımsı renkte ve lekelidir, bazen pembemsi izler bulunur, zarımsı dokudadır. Yapraklar 5-10 (-13) tanedir, (9-) 14-25 cm x 2-5.5 mm boyutlarda ve şeritsi formdadır. Çiçekli sap sıklıkla bir, bazen 2 tanedir; 6-12 cm uzunluktadır ve yapraklardan kısadır. Çiçek kurulu yumurtamsı formda ve 15-30 x 10-20 cm (meyve döneminde daha uzun) boyutlardadır, (8-) 15-20 çiçek taşır. Üreyimli çiçekler 9-19 adet, kokulu, yumurtamsı-tüpümsü formda ve 4.5-6 x 3-4 mm boyutlardadır, kurul içinde yerleşimleri neredeyse distal olarak daralmıştır, koyu siyahımsı mavi renktedir ve loblar beyazdır, ercikler tüpün ortasında ve üstündedir; çiçek sapları geniş açılı, 1.5-4 mm uzunlukta ve çiçekten kısadır; brakteler basit veya iki eşit parçalıdır. Üreyimsiz çiçekler soluk veya parlak mavi renktedir, ağız kısmı hakiden mora doğru renklenir, yumurtamsı formda ve 1.5-3 x 1-2 mm boyutlardadır; çiçeklerin sapları dar açılı ve 0.5-1 mm (meyvede 3-5 mm) uzunluktadır. Kapsüller 6-8 mm ve geniş ters yumurtamsı formdadır; tohumlar 1.8-2 mm çapında ve siyah renktedir, yüzey hafifçe enine buruşuktur.

Gözlemler

Görseller

Muscari anatolicum | Anamüşkürüm
Karakütük / Tarsus / Mersin
Serdar Ölez © Mart 2022

Ekoloji/Habitat

1100-2300 m yükseklkler arasında; kalkerli çıplak kayalık yamaçlarda, sedir ve çam altlarında yayılış gösterir.

Sınıflandırma

Gezenadam taxonomy scale

Etimoloji ve kısaltmalar

Muscari cins adı Latinceden alınmıştır; misk anlamındaki Yunanca μόσχαρι (móschari), Bizans Yunancası μόσκος`dan (móskos) kelimesinden türetilmiştir; cinsin kokusuna atıfta bulunur. Anatolicum epiteti türün Anadolu`ya özgü veya Anadolu`ya endemik olduğunu veya ilk olarak Anadolu`da rastlanılan bir örnek ile yayınlandığını belirtir.

Bazı diğer Muscari türleri

M.adilii, M.anatolicum, M.armeniacum, M.aucheri, M.azureum, M.babachii, M.bourgaei, M.caucasicum, M.coeleste, M.comosum, M.discolor, M.inconstrictum, M.latifolium, M.longipes, M.macbeathianum, M.macrocarpum, M.massayanum, M.microstomum, M.mirum, M.neglectum, M.parviflorum, M.racemosum, M.sandrasicum, M.sirnakense, M.sivrihisardaghlarensis, M.tenuiflorum, M.turcicum, M.tuzgoluensis, M.vuralii, M.weissii,

Kaynaklar

 1. CEYLAN, A. E. (2018). Endemik Muscari turcicum Uysal, Ertuğrul & Dural ve Muscari vuralii Y. Bağcı & Doğu türlerinin morfolojik, karyolojik ve moleküler karakterizasyonu / Morpholgical, karyological and molecular characterization of endemic Muscari turcicum Uysal, Ertuğrul & Dural and Muscari vuralii Y. Bağci & Doğu species [Unpublished master΄s thesis]. Selçuk Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Biyoloji Ana Bilim Dalı.
 2. Cowley, J., Özhatay, N. ve Mathew, B., 1994, New species of Alliaceae & Hyacinthaceae from Turkey, Kew Bulletin, 481-489.
 3. Listelenen kaynaklar Muscari anatolicum hakkında ilave bilgiler içerebilir:
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations

Basit Görünüm