Gök menekşe

Viola heldreichiana


Gök menekşe (Viola heldreichiana) Menekşegiller (Violaceae) ailesinden bir türdür. Türkiye΄de Asıl Ege, Antalya ve Adana alt bölgelerinde yayılış gösterir.

Gözlem bildirKarakütük / Tarsus / Mersin - Mart 2022 Serdar Ölez


Morfoloji

daireseldir, 4-6 x 3-5-6 mm boyutlardadır, kenarları düz ve tüysüzdür. Gövde yaprakları daha büyük, yaprak ayası 0.5-2 x 0.2-0.8 cm boyutlarda ve oyalı-testeremsi kenarlıdır, bir kenarda 2-4 dişe sahiptir. Yaprak sapları 0.2-2 cm uzunluğundadır. Stipül yapraklara benzer. Çiçeklenme mart-mayıs ayları arasında gerçekleşir. Çiçek sapları 3-8 cm uzunluğunda, tüysüz, meyvede dik ve üst 1/3’lük kısmında bir çift brakteollüdür. Çanak yapraklar merceksi, yaklaşık eşit, 3-6 mm uzunluğunda, uçta dar sivri ve tüysüzdür. Taç 6-9 mm uzunluğundadır, üst petaller koyu menekşerengi, alttakiler mavimsi-beyaz renktedir, çanağı belirgin biçimde aşar. Korollanın merkezi sakalsı tüylüdür. Meyve elipsoid, belirgin üç köşeli, çanak yapraklardan kısa ve tüysüzdür, olgunlaştığında patlayarak tohumlarını saçar. Tohumlar 1.8-2 mm uzunluğundadır ve tohum kabuğu kırmızımsı kahverengidir.

Gözlemler

Görseller

Viola heldreichiana | Gök menekşe
Karakütük / Tarsus / Mersin
Serdar Ölez © Mart 2022

Ekoloji/Habitat

Deniz seviyesi ile 1500 m yükseklikler arasında; taşlık kayalık, ardıç altı ve orman açıklıklarında gözlenebilir.

Sınıflandırma

Gezenadam taxonomy scale

Adlandırmalar

Bilimsel adlandırma

Viola heldreichiana Boiss.
Sinonimler (Tam liste)

- Viola lesbiaca P.Candargy
- Viola parvula ssp. heldreichiana (Boiss.) Rothm.
İngilizce

Heldreich´s Violet

Etimoloji ve kısaltmalar

Viola Latincede bugün `menekşe rengi` olarak bilinen violet kelimesinden türetilmiştir.

Bazı diğer Viola türleri

V.alba, V.altaica, V.amani, V.arvensis, V.bocquetiana, V.canina, V.crassifolia, V.dichroa, V.dirimliensis, V.ermenekensis, V.gracilis, V.heldreichiana, V.hymettia, V.isaurica, V.jordanii, V.kitaibeliana, V.kizildaghensis, V.modesta, V.occulta, V.odontocalycina, V.odorata, V.parvula, V.pentadactyla, V.reichenbachiana, V.rupestris, V.sandrasea, V.sieheana, V.suavis, V.tricolor, V.velutina, V.yildirimlii, V.yuzufelensis,

Kaynaklar

 1. Davis,P.H., Cullen,J., & Coode,M.J. (1962-1988). Flora of Turkey and The East Aegean Islands. Edinburgh University Press (Kısım çevirisi: Ölez S., 2022)
 2. Dinç, M. (2002). İÇ ANADOLU BÖLGESİ’NDEKİ VIOLA L.(MENEKŞE) CİNSİNİN REVİZYONU [Doktora tezi]. Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı.
 3. Listelenen kaynaklar Viola heldreichiana hakkında ilave bilgiler içerebilir:
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations

Basit Görünüm