Yakalı toprak yıldızı

Geastrum triplex


12 cm`ye kadar çapta, kıvrık kanatlı bir yıldızın içerisinde 5 cm çapa kadar küre biçimli spor kesesi taşıyan bir mantar türüdür. Yıldız görünümlü katman ile spor kesesi arasında genişçe bir kaseyi andıran ayrı bir katman vardır. Olgunlaşan mantarın spor kesesinin tepesinde açılan delikten sporlar yayılır. Diğer Geastrum türleri yakalı yeryıldızından daha küçük olma eğilimindedirler.

Gözlem bildirDaday / Kastamonu - Ekim 2016 Mustafa Gökmen


Morfoloji

Gövde açılmadan önce bazen toprağa yarı gömülü, az-çok küresel formda veya soğan şeklinde, 5 cm'ye kadar çapta, sapsız, kahverengi veya kızıl-kahverentedir. Olgunlaşan gövde dış katmanı tepe kısmından başlayarak 4-8 benzer boyutta, ışınsal dizilimli, üçgen parçaya ayrılır. Parçalar geriye doğru kıvrılarak yıldızımsı bir görünüm kazanırlar. Bu aşamada çap 12 cm'ye kadar ulaşır. Kıvrılma devam ettiğinde bu katmanda ikiye ayrılır ve içte kalan katman spor kesesinin altında duran genişçe bir kase görünümü alır.
Spor kesesi (peristom) sapsız, ince ve kâğıtdır. Tepe gözeneği (ostiole), kesenin geri kalanından farklı bir dokuda, genellikle soluk bir alanla çevrili bulanık bir konik uzantı şeklinde ve biraz saçaklıdır.
Sporlar kahverengi, küremsi, yüzeyleri işli/desenli ve 3.5-5.5 μm boyutlardadır.

Gözlemler

Görseller

Geastrum triplex | Yakalı toprak yıldızı
Daday / Kastamonu
Mustafa Gökmen © Ekim 2016

Ekoloji/Habitat

İğne ve geniş yapraklı ağaçlardan oluşan orman açıklıklarında, toprak üzerinde yaprak döküntüleri arasında gelişirler. Gövde bütün yıl boyunca kalıcığını sürdürmesine karşın meyvelenme daha nemli olan sonbahar - yaz başı dönemde gerçekleşir.

Sınıflandırma

Gezenadam taxonomy scale

Adlandırmalar

Bilimsel adlandırma

Geastrum triplex Jungh.
Sinonimler (Tam liste)

- Geastrum saccatum Fr.
- Geastrum michelianum W.G. Sm.
İngilizce

Collared Earthstar

Etimoloji ve kısaltmalar

Geastrum Eski Yunancada `yeryüzü` anlamına gelen kelimesi ile Latincede `yıldız` anlamına gelen astrum kelimelerinin birleşiminden türetildiği sanılmaktadır. Gaia'nın eşdeğer söylenişidir.  Gaia (veya Gaea), Yunan Mitolojisinde yeryüzünü simgeleyen, arzın cisimleşmiş hâli olan tanrıçadır. Triplex Latincede `üç, üçlü` anlamına gelen tri- öneki ile `kat, katlamak, katlanılan şey` anlamına gelen plicare kelimelerinin birleşiminden türetilmiştir.

Kaynaklar

 1. 'Geastrum triplex' Healing Mushrooms, Erişim tarihi Nisan 9, 2020 (https://healing-mushrooms.net/archives/geastrum-triplex.html)
 2. 'Geastrum triplex', Mushroom Expert, Erişim Tarihi Nisan 10, 2020 (https://www.mushroomexpert.com/geastrum_triplex.html.html)
 3. Listelenen kaynaklar Geastrum triplex hakkında ilave bilgiler içerebilir:
  Ulusal Tez Merkezi
  DergiPark
  Wikipedia
  Wikispecies
  Google Images
  Encyclopedia of Life
  GBIF Database
  First Nature
  Mushroom Expert
  Healing Mushrooms
  Mushroom Observer
  Wild Food UK
  MycoWEB
  Mycobank

Basit Görünüm