Kurtbağrı

Ligustrum vulgare


3 m kadar boylanabilen, sonbaharda gecikmeli yaprak döken, çok yıllık odunsu bir türdür; genellikle çalı şeklinde, bazen küçük ağaç formunda gelişir. Gövde pürüzsüz ve gri kabukludur. Dallar narindir. Sürgünler yeni çıktığında dır, geliştikçe grimsi kahverengi renk alır. Yapraklar 2-5.5 x 0.8-2.1 cm boyutlarda ve formdadır, yüzeyler dür, kısa saplıdır. Çiçeklenme sıklıkla Haziran ayında gerçekleşir; çiçek kurulu 3-6 cm uzunlukta ve formundadır, terminal yerleşimlidir; çiçekler hoş kokuludur; beyaz renkte ve 4-5 mm uzunluktadır; dikdörtgenimsi formda, 4-5 mm uzunlukta ve tan daha kısadır; 1 mm uzunlukta ve dür. Meyve 3-8 mm boyutlarda ve üzümsüdür, yüzeyleri parlak siyah renktedir.
Gözlem bildirJapon Bahçesi / Kaman / Kırşehir - Ekim 2014 Serdar Ölez


Gözlemler

Görseller

Ekoloji/Habitat

Deniz seviyesinden 1500 m yüksekliklere kadar; yaprak döken ağaçlıklar, karışık ormanlar, açık çalılıklar, nemli alanlar ve kireçli topraklarda gelişim gösterirler.

Sınıflandırma

Gezenadam taxonomy scale

Adlandırmalar

Bilimsel adlandırma

Ligustrum vulgare L.
Sinonimler (Tam liste)

- Ligustrum album Gueldenst. ex Ledeb.
- Ligustrum decipiens Gand.
- Ligustrum italicum Mill.
- Ligustrum oviforme Gand.
- Ligustrum vicinum Gand.
İngilizce

European Privet

Etimoloji ve kısaltmalar

Vulgare Latincede yaygın olan, sık rastlanılan anlamında kullanılır.

Bazı diğer Ligustrum türleri

Kaynaklar

 1. Davis,P.H., Cullen,J., & Coode,M.J. (1962-1988). Flora of Turkey and The East Aegean Islands. Edinburgh University Press.
 2. Ligustrum vulgare (Common privet). (n.d.). Gardenia.net. https://www.gardenia.net/plant/ligustrum-vulgare
 3. Listelenen kaynaklar Ligustrum vulgare hakkında ilave bilgiler içerebilir:
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations

Basit Görünüm