Çarkıfelek

Passiflora caerulea

(Fırıldak Çiçeği, Saat Çiçeği)

Sarmaşık formlu, çok yıllık, otsu veya odunsu türleri bulunan, Türkiye için bir türdür. Gövdeler , kesitleri gençlikte köşelidir. Yapraklar kabaca simetrik, 3–10 ( –16 ) × 4–11 ( –14 ) cm, derin 5–7 loblu, orta lob yan loblardan uzunca, tam kenarlı ancak lob dipleri sıklıkla testere dişli, eksenden uzak ince damarlar belirgin çıkıntılı, ; , 10–20 × 5–10 mm, , testere dişli; yaprak sapı dür ve salgı bezi uca doğru kalınlaşır. Çiçeklenme Mart-Haziran arasında; , 15–25 × 10–15 mm, kenarlar tam kenarlı veya zayıfça testere dişli; beyaz, 20–35 × 10–15 mm; beyaz, 20–40 × 10–15 mm; filamentleri halka dizilişli 4, dışta kalan filamentler tabanda koyu eflatun, ortada beyaz, uçta eflatun, nadiren tamamen beyaz, şeritsi, düz, yuvarlak kesitli ve 10–20 mm boydadır. Meyve çekirdeksiz, sulu, küçük, sarı-portakal renkte, yumurta veya elipsoid biçimli, 30–50 × 30–35 mm boyutlardadır.
Gözlem bildirMartı Marina / Orhaniye / Muğla - Kasım 2014 Serdar Ölez


Gözlemler

Görseller

Passiflora caerulea | Çarkıfelek
Martı Marina / Orhaniye / Muğla
Serdar Ölez © Kasım 2014
Passiflora caerulea | Çarkıfelek
Bodrum / Muğla
Bilge Gürsoy © Nisan 2019
Passiflora caerulea | Çarkıfelek
Serpil`s Palace / Ankara
Serdar Ölez © Aralık 2019

Ekoloji/Habitat

Deniz seviyesi ile 400 m yükseklikler arasında; tahrip edilmiş alanlar, orman içi açıklıklar ve sık meşeliklerde gelişim gösterirler.

Sınıflandırma

Gezenadam taxonomy scale

Adlandırmalar

Bilimsel adlandırma

Passiflora caerulea L.
Sinonimler (Tam liste)

- Passiflora caerulea
İngilizce

Bluecrown Passionflower

Etimoloji ve kısaltmalar

Passiflora Latincede `tutku` anlamına gelen passio kelimesi ile `bitki` anlamına gelen flora kelimesinin birleşiminden türetilmiştir. Passio aynı zamanda İsa`nın çarmıha gerilişini simgeler; çiçeğinin çeşitli kısımların Passio`yu hatırladığı düşünülmektedir; taççığın, dikenli tacı, beş başçığın İsa'nın gövdesindeki beş yarayı, üç parçalı tepeciğin ise çarmıha gerildiği üç çiviyi hatırlatır.

Kaynaklar

 • Listelenen kaynaklar Passiflora caerulea hakkında ilave bilgiler içerebilir:
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations

 • Basit Görünüm