Ölümcül galerina

Galerina marginata


Kırılıp düşmüş dallar, devrilmiş ağaçlar veya kesik kütükler gibi odunsu dokular üzerinde kümeler halinde gelişen ölümcül derecede zehirli bir mantar türüdür. Şapka nispeten küçük, kahverengi-sarımsı kahverengi renkte, taze iken nemlidir. Nemli bölgelerde yıl boyunca görülür, diğer yerlerde ilkbahar ve sonbaharda görülür.
Gözlem bildirDaday / Kastamonu - Ekim 2016 Mustafa Gökmen


Morfoloji

Şapka 1.5-5 cm (nadiren 8 cm'ye kadar); ilk önce kubbemsi, sonraları geniş kubbemsi veya neredeyse düz hale gelir veya bazen hafif çan şeklinde gelişir. Taze veya ıslak olduğunda yapış yapış/sıvışık, sonraları yapışkan ve kuru; pürüzsüz; önceleri bal rengi - turuncumsu, sonraları tarçınımsı kahverengi - turuncuya dönüşür; kurudukça genellikle belirgin şekilde solar ve iki tonlu bir görünüm alır. Kenarlarında çok gençken bazen beyazımsı mantar kılıfı kalıntıları bulunabilir, olgunlukta genellikle çıplak ve ince hatlıdır.
Lameller sapa genişçe bağlı veya bağlandığı noktada aşağı doğru kıvrıktır; yakın veya orta yakın aralıklıdır; kısa lameller sıkça görülmektedir. Başlangıçta sarımsı, kısmi olarak beyazımsı mantar kılıfı kalıntılarıyla örtülü, sporlar olgunlaştıkça paslı kahverengi veya kahverengimsidir; olgun lamellerde bozulma olmamakla beraber bazen benekli görünüm alır.
Sap 2-7.5 cm uzunluğunda; 3-8 mm çapta; boyluboyunca az çok homojen; kuru; pürüzsüz veya taze iken beyazımsı fibrillerle benekli; genellikle ince, beyazımsı - paslı kahverengi, çökük, yüzük izli, ancak bazen sadece belli belirsiz halka izli veya mantar zarfı kalıntıları/izi olmadan; beyazımsı ila kahverengimsi renktedir ve tabandan yukarı doğru koyu kahverengiden kırmızımsı kahverengiye dönüşür. Miselyumlar beyazdır.
Etli kısımlar narin, sarımsı - ıslak kahverengimsi renktedir; dilimlendiğinde değişiklik göstermez.
Sporlar 7-11 x 4-6 µm; elipsoid, yayvan yuvarlak hatlı; siğilli yüzey dokulu ve paslı kahverenktedir.

Gözlemler

Görseller

Galerina marginata | Ölümcül galerina
Daday / Kastamonu
Mustafa Gökmen © Kasım 2016

Ekoloji/Habitat

Kırılıp düşmüş dallar, devrilmiş ağaçlar veya kesik kütükler gibi odunsu dokular üzerinde sıklıkla kümeler halinde gelişir. Tel tel beyaz çürümeye neden olur.En çok ilkbahar ve sonbaharda sık görülür, ancak yıl boyunca bulunur.

Sınıflandırma

Gezenadam taxonomy scale

Uyarılar

Galerina marginata diğer bazı cinsleriyle karıştırılabilir. Bu türler ve ayırt edici özellikleri aşağıda listelenmiştir:

 • Armillaria türlerinde spor baskısı beyaz, Galerina marginata'da paslı kahverengidir.
 • Pholiota türlerinde spor baskısı paslı kahverengi yerine kahverengidir. Ayrıca Pholiota türlerinin şapkaları sıklıkla pulludur.
 • Hypholoma türleri ise sıklıkla daha büyük, spor baskısı ise koyu-morumsu kahverengi tonlardadır.

Adlandırmalar

Bilimsel adlandırma

Agaricus marginatus Batsch
Sinonimler (Tam liste)

- Agaricus caudicinus var. denudatus Pers
- Pholiota marginata (Batsch) Quél
- Galerula marginata (Batsch) Kühner
- Agaricus unicolor Vahl
- Galerina unicolor (Vahl) Singer
İngilizce

Deadly galerina

Kaynaklar

 1. 'Galerina marginata', Mushroom Expert, Erişim Tarihi Nisan 12, 2020 (https://www.mushroomexpert.com/galerina_marginata.html
 2. 'Galerina marginata', Mycobank, Erişim Tarihi Nisan 12, 2020 (http://www.mycobank.org/BioloMICS.aspx?Table=Mycobank&Rec=11191&Fields=All)
 3. Listelenen kaynaklar Galerina marginata hakkında ilave bilgiler içerebilir:
  Ulusal Tez Merkezi
  DergiPark
  Wikipedia
  Wikispecies
  Google Images
  Encyclopedia of Life
  GBIF Database
  First Nature
  Mushroom Expert
  Healing Mushrooms
  Mushroom Observer
  Wild Food UK
  MycoWEB
  Mycobank

Basit Görünüm