Sopa mantarı

Clavariadelphus truncatus


Adını şeklinden alan bu mantar sarımsı-turuncumsu, turuncu veya turuncumsu-kahverengi renktedir ve içi boşlukludur. Gövdesinin dikey yüzeyleri sıklıkla boylamasına girintili kırışık, nadiren pürüzsüzdür. Sporlar pürüzsüz, spor baskısı sarımsı renktedir. Türkiye'de yaygın bir mantar türüdür. Yaz sonlarından sonbahar sonlarına kadar, kozalaklı ağaçlardan oluşan orman altlarında görülür.
Gözlem bildirDaday / Kastamonu - Ekim 2016 Mustafa Gökmen


Morfoloji

Gövde tabanı dar, uca doğru gittikçe genişleyen konik formda, basit, 6-15 cm boyda, en kalın kısmı 2-8 cm çaptadır ve ayrıca bir şapkaya sahip değildir. Dikey yüzeyleri başlangıçta pürüzsüz, olgunlukta sıklıkla boylamasına girintili kırışık, nadiren pürüzsüzdür. Üst kısım başlangıçta dışbükey küremsi ve pürüzsüzdür ancak olgunlaştıkça düzleşir hatta çökebilir; üst yüzey de olgunlukta genellikle düzensiz şekilde pürüzlüdür. Gövde rengi sarı-turuncu, turuncu veya turuncu-kahverengi tonlardadır.
Etli kısım beyaz veya sarımsı beyaz renkte, ince cidarlı ve özellikle tepeye yakın kısımlarda ortası boştur.
Sporlar 9-12 x 5-7 µm boyutlarda, elips şeklinde, yüzey renksiz ve pürüzsüzdür ve jelatinimsi değildir.
Spor baskısı soluk sarı - koyu sarı arası bir renktedir.

Gözlemler

Görseller

Clavariadelphus truncatus | Sopa mantarı
Akçakoca / Düzce
Mustafa Gökmen © Ekim 2018
Clavariadelphus truncatus | Sopa mantarı
Daday / Kastamonu
Mustafa Gökmen © Ekim 2016

Ekoloji/Habitat

İğne yapraklı ağaçlardan oluşan orman altlarında; toprak üzerinde; yalnız, birkaçı birarada veya küçük kümeler halinde; yaz sonundan sonbahara kadar görülebilir.

Sınıflandırma

Gezenadam taxonomy scale

Adlandırmalar

Bilimsel adlandırma

Clavariadelphus truncatus Donk
Sinonimler (Tam liste)

- Clavaria truncata Quél.
- Clavariadelphus borealis V.L. Wells & Kempton
- Trombetta pistillaris (Fr.) Kuntze
İngilizce

Club mushroom

Etimoloji ve kısaltmalar

Clavariadelphus cins adının kelime kökeni birden fazla anlam çıkarılabilmesi nedeniyle kesinleştirilememiştir. Ancak Latincede clava kelimesi `sopa` anlamına; delph kelimesi `boşluk` anlamına; delphus kelimesi ise `dölyatağı, rahim` anlamına gelmektedir. Tarancatus Latincede ` kırılmış, kesilmiş parça` anlamına gelen truncata kelimesinden türetilmiştir.

Kaynaklar

 1. 'Clavariadelphus truncatus' Healing Mushrooms, Erişim tarihi Nisan 16, 2020 (https://healing-mushrooms.net/archives/clavariadelphus-truncatus.html)
 2. 'Clavariadelphus truncatus' Wikipedia, Erişim tarihi Nisan 16, 2020 (https://en.wikipedia.org/wiki/Clavariadelphus_truncatus)
 3. 'Truncated Clup Articles' Encyclopedia of Life, Erişim tarihi Nisan 16, 2020 (https://eol.org/pages/190328/articles)
 4. 'California Fungi-Clavariadelphus truncatus' MycoWEB, Erişim tarihi Nisan 16, 2020 (https://www.mykoweb.com/CAF/species/Clavariadelphus_truncatus.html)
 5. Listelenen kaynaklar Clavariadelphus truncatus hakkında ilave bilgiler içerebilir:
  Ulusal Tez Merkezi
  DergiPark
  Wikipedia
  Wikispecies
  Google Images
  Encyclopedia of Life
  GBIF Database
  First Nature
  Mushroom Expert
  Healing Mushrooms
  Mushroom Observer
  Wild Food UK
  MycoWEB
  Mycobank

Basit Görünüm