Alev Çalısı

Photinia sp.

(Alev Ağacı, Ateş Ağacı)

Yaklaşık 60 türü bulunan, 4 m boylanabilen, yaprak döken veya herdem yeşil, çalı ve ağaç formlu egzotik bitkilerdir. Yapraklar almaşık dizili, basit, kağıtsı veya köselemsi dokuda, damarlar , kenar testere dişli, nadiren tam kenarlı, kısaca saplı; mevcut ve genellikle biz şeklindedir. Çiçek durumu , nadiren , çok çiçekli; silindirik-çan şeklinde; 5, kalıcı, kısa; 5, tomurcuk içinde bükük veya katmerli, taban ; ~20; , 2–5 li; 2–5; tepesi kesik; ve diktir. Meyve elmamsı, küremsi-yumurtamssı; tohumlar dik, tohum dış kabuğu köselemsi; filizlenen tohumun ilk yaprağı dışbükeydir.
Gözlem bildirBostanlı / İzmir - Mart 2015 Serdar Ölez


Gözlemler

Görseller

Sınıflandırma

Gezenadam taxonomy scale

Etimoloji ve kısaltmalar

Photinia Yunancada`ışıldayan` anlamına gelen photeinos kelimesinden türetilmiştir. sp. İngilizcede 'tür, türü' anlamına gelen specie kelimesinin kısaltmasıdır.

Kaynaklar

 • Listelenen kaynaklar Photinia sp. hakkında ilave bilgiler içerebilir:
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations

 • Basit Görünüm