Helilok

Geranium rotundifolium

(Turna gagası, Yuvarlak yapraklı turnagagası)

10-30 cm boylanabilen, tek yıllık, otsu bir türdür. Gövde , narin ve sıklıkla kırmızımsı renktedir. Yapraklar 10-40 mm genişlikte, ve 5-7 lobludur; loblar tırtırlı kenarlıdır; 1.5-3.5 mm uzunlukta ve üçgen şekilli ve dur, sıklıkla kırmızımsı kahverengi renktedir. Çiçeklenme Mart-Nisan ayları arasında gerçekleşir; çiçekler 6-7 mm çaptadır; sap dür ve meyve döneminde aşağı bükülür; 3.5-4.5 mm uzunlukta, formdadır ve yüzeyleri dür; 5-7 mm uzunlukta ve formdadır, leylak renklidir; 2.5 mm uzunluktadır ve tabana doğru kademeli olarak yayılmıştır, dip kısımları kirpiklidir. Meyvelenme Haziran-Temmuz aylarında gerçekleşir; meyve 1.6-1.8 cm uzunlukta ve tır, yüzey pürüzsüz ve dür, olgunlaşma aşamasında dikleşir; tohumlar 1.8-2 mm çaptadır.
Gözlem bildirBademlik / İmrahor / Ankara - Mayıs 2020 Mustafa Gökmen


Gözlemler

Görseller

Geranium rotundifolium | Helilok
Hızırşah / Datça / Muğla
Serdar Ölez © Nisan 2015
Geranium rotundifolium | Helilok
Bademlik / İmrahor / Ankara
Mustafa Gökmen © Mayıs 2020

Ekoloji/Habitat

900-1400 m bozkırlar, yol kenarları, moloz yığınlarında gelişim gösterirler.

Sınıflandırma

Gezenadam taxonomy scale

Adlandırmalar

Bilimsel adlandırma

Geranium rotundifolium L.
Sinonimler (Tam liste)

- Geranium rotundifolium
İngilizce

Roundleaf Geranium

Etimoloji ve kısaltmalar

Geranium Yunancada `turna, boynunu turna gibi uzatmış` anlamına gelen geranos kelimesinden türetilmiştir. Rotundifolium Latincede `yuvarlak, dairesel, küresel` anlamına gelen rotundus kelimesi ile `yaprak` anlamına gelen folium kelimesinin birleşiminden türetilmiştir; yuvarlak yapraklı anlamındadır.

Bazı diğer Geranium türleri

G.asphodeloides, G.bohemicum, G.collinum, G.columbinum, G.dissectum, G.divaricatum, G.finitimum, G.glaberrimum, G.gracile, G.gymnocaulon, G.ibericum, G.kalenderianum, G.kurdicum, G.lanuginosum, G.lasiopus, G.lazicum, G.libani, G.libanoticum, G.lucidum, G.macrorrhizum, G.macrostylum, G.molle, G.palmatipartitum, G.palustre, G.platypetalum, G.ponticum, G.psilostemon, G.purpureum, G.pusillum, G.pyrenaicum, G.robertianum, G.rotundifolium, G.sanguineum, G.sibiricum, G.sintenisii, G.subacutum, G.subcaulescens, G.sylvaticum, G.tuberosum,

Kaynaklar

 • Listelenen kaynaklar Geranium rotundifolium hakkında ilave bilgiler içerebilir:
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations

 • Basit Görünüm