Helilok

Geranium rotundifolium

(Turna gagası, Yuvarlak yapraklı turnagagası)

10-30 cm boylanabilen, tek yıllık, otsu bir türdür. Gövde , narin ve sıklıkla kırmızımsı renktedir. Yapraklar 10-40 mm genişlikte, ve 5-7 lobludur; loblar tırtırlı kenarlıdır; 1.5-3.5 mm uzunlukta ve üçgen şekilli ve dur, sıklıkla kırmızımsı kahverengi renktedir. Çiçeklenme Mart-Nisan ayları arasında gerçekleşir; çiçekler 6-7 mm çaptadır; sap dür ve meyve döneminde aşağı bükülür; 3.5-4.5 mm uzunlukta, formdadır ve yüzeyleri dür; 5-7 mm uzunlukta ve formdadır, leylak renklidir; 2.5 mm uzunluktadır ve tabana doğru kademeli olarak yayılmıştır, dip kısımları kirpiklidir. Meyvelenme Haziran-Temmuz aylarında gerçekleşir; meyve 1.6-1.8 cm uzunlukta ve tır, yüzey pürüzsüz ve dür, olgunlaşma aşamasında dikleşir; tohumlar 1.8-2 mm çaptadır.
Yeni gözlem bildirBademlik / İmrahor / Ankara - Mayıs 2020 © Mustafa Gökmen


Gözlemler

Ekoloji/Habitat

900-1400 m bozkırlar, yol kenarları, moloz yığınlarında gelişim gösterirler.

Sınıflandırma

Adlandırmalar

Bilimsel adlandırma

Geranium rotundifolium L.
Sinonimler

- Geranium rotundifolium
- diğer sinonimler...
İngilizce

Roundleaf Geranium

Etimoloji ve kısaltmalar

Geranium Yunancada `turna, boynunu turna gibi uzatmış` anlamına gelen geranos kelimesinden türetilmiştir. Rotundifolium Latincede `yuvarlak, dairesel, küresel` anlamına gelen rotundus kelimesi ile `yaprak` anlamına gelen folium kelimesinin birleşiminden türetilmiştir; yuvarlak yapraklı anlamındadır. Bilimsel adlandırmada kullanılan L. kısaltması modern taksonominin babası, İsveçli bir botanikçi, doktor ve zoolog olan Carl Linnaeus´un (1707-1778) türü yayınlayan kişi olduğunu belirtmek için kullanılır.

Bazı diğer Geranium türleri

G.asphodeloides, G.bohemicum, G.collinum, G.columbinum, G.dissectum, G.divaricatum, G.finitimum, G.glaberrimum, G.gracile, G.gymnocaulon, G.ibericum, G.kalenderianum, G.kurdicum, G.lanuginosum, G.lasiopus, G.lazicum, G.libani, G.libanoticum, G.lucidum, G.macrorrhizum, G.macrostylum, G.molle, G.palmatipartitum, G.palustre, G.platypetalum, G.ponticum, G.psilostemon, G.purpureum, G.pusillum, G.pyrenaicum, G.robertianum, G.sanguineum, G.sibiricum, G.sintenisii, G.subacutum, G.subcaulescens, G.sylvaticum, G.tuberosum

Kaynaklar

 • Listelenen kaynaklar Geranium rotundifolium hakkında ilave bilgiler içerebilir: DergiPark
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations
  KEW-PWO
  IPNI

 • Basit Görünüm