Boz pırnal meşesi

Quercus aucherii


Boz pırnal meşesi (Quercus aucheri) Kayıngiller (Fagaceae) ailesinden bir türdür. İlk kez 1843 yılında Fransız botanikçiler olan Hippolyte-François Jaubert ve Eduardo Spach tarafından Illustrationes Plantarum Orientalium adlı eserde yayınlanmıştır. Doğu Akdeniz (Türkiye ve Ege Adaları) için endemiktir. Türkiye΄de Güney Marmara, Asıl Ege ve Antalya alt bölgelerinde yayılış gösterir. Deniz seviyesi ile 400 m’ler arasında; anakayası kalker olan topraklarda, maki vejetasyonu içinde yetişir.

Yeni gözlem bildirDatça Yarımadası / Muğla - Kasım 2013 Ahmet Demirtaş


Morfoloji

10 m boylanabilen, her dem yeşil, çalı veya ağaççık formlu bir türdür. Dallar sarkık; genç filizler yoğun , sarımsı-kahverengi; tomurcuk ~ 2 mm, soluk kırmızımsı-kahverengi ve dür. Yapraklar sürgün üzerine hemen hemen eşit aralıklarla dizili, genişçe , uç kısımlar testere dişli, alt tam kenarlı, uç veya hafifçe dar tepeli, köselemsi, 0.9-4 x 0.9-2.5 cm; damarlar 5-9, fark edilmesi zor; veya üstte tüylü, altta basık , mumlu ve grimsi-beyaz; yaprak sapı ± yok veya 6 mm´den kısadır. Çiçeklenme Eylül-Ekim aylarında; çiçek kümesi sapı yoktur veya çok kısadır. Meyve iki yılda olgunlaşır; Kadeh ~ 25 mm çap ve 18 mm uzunluğa kadar, açık kahverenkli; kadeh pulları yumurtamsı-mızraksı, basık ; palamutun 2/3´ü dışa taşmış, düz veya ve tüysüzdür.

Gözlemler

Görseller

Quercus aucherii | Boz pırnal meşesi
Datça Yarımadası / Muğla
Ahmet Demirtaş © Kasım 2013
Quercus aucherii | Boz pırnal meşesi
Fethiye / Muğla
Ahmet Demirtaş © Temmuz 2009

Ekoloji/Habitat

Deniz seviyesi ile 400 m yükseklikler arasında; kireçtaşı yamaçlar ve makiliklerde gelişim gösterirler; Doğu Akdeniz için endemiktir.

Sınıflandırma

Gezenadam taxonomy scale

Adlandırmalar

Bilimsel adlandırma

Quercus aucherii Jaub. & Spach
Sinonimler (Tam liste)

- Quercus bulgurluensis A.Camus

Etimoloji ve kısaltmalar

Quercus Latincede doğrudan `meşe` anlamındadır; muhtemelen Kelt dilinde `iyi` anlamına gelen quer ve `ağaç` anlamına gelen cuez kelimelerinin birleşiminden türetilmiştir. Aucherii epiteti, türün 19. yüzyılın başlarında İstanbul yaşayan Fransız eczacı, botanikçi ve bitki kolleksiyoncusu Pierre Martin Rémi Aucher-Éloy΄a (1792-1838) ithafen adlandırıldığını belirtir. Bilimsel adlandırmada yer alan Jaub. kısaltması türün Fransız politikacı ve botanikçi Hippolyte François Jaubert (1798-1874) tarafından yayınlandığını belirtir. Spach kısaltması türün Fransız botanikçi Edouard Spach (1801-1879) tarafından yayınlandığını belirtir.

Bazı diğer Quercus türleri

Kaynaklar

 1. Davis,P.H., Cullen,J., & Coode,M.J. (1962-1988). Flora of Turkey and The East Aegean Islands. Edinburgh University Press (Kısım çevirisi: Ölez S., 2021)
 2. IPNI (2021). International Plant Names Index. Published on the Internet http://www.ipni.org, The Royal Botanic Gardens, Kew, Harvard University Herbaria & Libraries and Australian National Botanic Gardens.
 3. Wikipedia contributors. (2021, Ekim 13). Hippolyte François Jaubert. In Wikipedia, The Free Encyclopedia.
 4. Listelenen kaynaklar Quercus aucherii hakkında ilave bilgiler içerebilir:
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations

Basit Görünüm