Fare Kulağı

Anagallis arvensis

(Sıçan Kulağı)

Fare Kulağı (Anagallis arvensis) Çuhaçiçeğigiller (Primulaceae) ailesinden mavi veya soluk kırmızı çiçekli bir türdür. Türkiye΄de Istranca, Ergene, Güney Marmara, Çatalca-Kocaeli, Batı, Orta ve Doğu Karadeniz, Asıl Ege, Yukarı Sakarya, Konya, Erzurum-Kars, Orta Kızılırmak, Hakkari,Antalya ve Adana alt bölgelerinde yayılış gösterir. 

Gözlem bildirYenice / Karabük - Mayıs 2018 Serdar Ölez


Morfoloji

25-70 mm boylanabilen, tek yıllık, otsu bir bitkidir. Gövde köşeli kesitli, sıklıkla dallanmış, dik veya yatıktır. Yapraklar karşılıklı veya nadiren çevresel dizili; yaprak ayası 4-19 x 2.5-11 mm, dir. Çiçek kurulu halka dizilişli, 2-4 çiçekli; yok; çiçek sapı 6-30 mm, çiçek taşıyan yapraklara eşit veya daha uzun; loblar 2.5-5.5 mm; 1.7-5.5 mm çapta, mavi veya kırmızı, kenarları hafifçe tırtırlı veya testere dişlidir. Türkiye`de 3 varyetesi vardır:
var. parviflora: 2.5-5 cm boylanabilen; yapraklar 4-8x2.5-4 mm; taç 1.7-2.5 mm çapta, mavi; çanak boyu taç boyuna eşit veya uzuncadır.
var. arvensis: 5-70 cm boyda; yaprak 8-19 x 6-11 mm; taç 3.5-5.5 mm çapta ve kırmızı renktedir.
var. caerulea: var. arvensis ile aynı özelliklerde ancak taç mavi renktedir.

Gözlemler

Görseller

Anagallis arvensis | Fare Kulağı
Samandağ / Hatay
Serdar Ölez © Mart 2022
Anagallis arvensis | Fare Kulağı
Marmara / Balıkesir
Serdar Ölez © Mayıs 2021
Anagallis arvensis | Fare Kulağı
Cunda Adası / Ayvalık / Balıkesir
Nilgün Sönmez © Nisan 2021
Anagallis arvensis | Fare Kulağı
Mavişehir / Karşıyaka / İzmir
Serdar Ölez © Nisan 2021
Anagallis arvensis | Fare Kulağı
Yenice / Karabük
Serdar Ölez © Mayıs 2018

Ekoloji/Habitat

Ilıman bölgelerde iyi drene topraklarda, yol kenarlarında ve kumlu tarım arazilerinde sıklıkla görülür.

Sınıflandırma

Gezenadam taxonomy scale

Adlandırmalar

Bilimsel adlandırma

Anagallis arvensis L.
Sinonimler (Tam liste)

- Anagallis arabica Duby
- Anagallis carnea Schrank
- Anagallis orientalis Fisch., C.A.Mey. & Avé-Lall.
- Anagallis phoenicea (Gouan) Scop.
- Lysimachia arvensis (L.) U. Manns & Anderb.
İngilizce

Scarlet Pimpernel

Etimoloji ve kısaltmalar

Anagallis Yunancada 'yeniden' anlamına gelen ἀνά (aná)  kelimesi ile `zevk almak´ anlamına gelen ἀγάλλω (agállō) kelimesinin birleşiminden oluşmuştur; `yeniden zevk almak´ anlamına gelir; bitkilerde her güneş çıktığında çiçeklerin yeniden açılmasına atıfta bulunur. Arvensis Latincede tarla, tarladan gelen anlamlarına gelir.

Bazı diğer Anagallis türleri

A.arvensis, A.foemina, A.minima,

Kaynaklar

 1. Davis,P.H., Cullen,J., & Coode,M.J. (1962-1988). Flora of Turkey and The East Aegean Islands. Edinburgh University Press (Çeviri: Ölez S., 2021)
 2. Anagallis. (2021). Wiktionary, the free dictionary. https://en.wiktionary.org/wiki/Anagallis
 3. Listelenen kaynaklar Anagallis arvensis hakkında ilave bilgiler içerebilir:
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations

Basit Görünüm