Düğün Çiçeği

Ranunculus repens


15-40 cm boylanabilen, çok yıllık otsu bir türdür. Gövdeler genellikle , nadiren ; boğum noktalarında yapraksız kök filizleri oluşturur. Yapraklar 1-8.5 x 1.5-10 cm boyutlarda ve 2-3 loblu; loblar genişçe yumurtamsı, kenarlar sıklıkla keskin çentikli-dişli, yüzeyler ise veya dür; yaprak uçları veya şekildedir; yaprak sapı 1.25-25 cm uzunlukta ve dır. Çiçeklenme Mayıs-Temmuz ayları arasında gerçekleşir; çiçekler 2.5 cm çaptadır; 7-14 mm boyda, 5-7 adet ve ters yumurtamsı formdadır; dan kısadır; çiçek tablası genellikle , nadiren dür. Meyveler sert kabuklu, dairemsi formda, 3 mm çapta ve yassıdır; kenar omurgalı ve gaga (dar uç kısım) mızraksıdır.
Gözlem bildirYenice / Karabük - Mayıs 2015 Serdar Ölez


Gözlemler

Görseller

Ranunculus repens | Düğün Çiçeği
Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı / Çankaya
Figen Balamur Uğur © Mayıs 2021
Ranunculus repens | Düğün Çiçeği
Yenice / Karabük
Serdar Ölez © Mayıs 2015

Ekoloji/Habitat

Deniz seviyesi ile 2450 m yükseklikler arasında; ıslak alanlarda gelişim gösterirler.

Sınıflandırma

Gezenadam taxonomy scale

Adlandırmalar

Bilimsel adlandırma

Ranunculus repens L.
Sinonimler (Tam liste)

- Ranunculus repens L. var. degeneratus ...
- Ranunculus repens L. var. erectus DC.
- Ranunculus repens L. var. glabratus DC.
- Ranunculus repens L. var. linearilobus DC.
- Ranunculus repens L. var. pleniflorus ...
İngilizce

Creeping Buttercup

Etimoloji ve kısaltmalar

Ranunculus cins adı Latincede ΄kurbağa΄ anlamına gelen rāna kelimesi ile bir küçültme sıfatı olarak kullanılan -unculus sonekinin birleşiminden türetilmiştir; muhtemelen cinsin kurbağalar gibi su kenarında bulunan türlerine atıfta bulunmaktadır. Repens kelimesi Latincede ΄sürünen, sarılan, yavaş yavaş ilerleyen΄ anlamına gelir; büyüme / gelişme alışkanlığına atıfta bulunur.

Bazı diğer Ranunculus türleri

R.anatolicus, R.argyreus, R.arvensis, R.asiaticus, R.aucheri, R.bingoeldaghensis, R.brachylobus, R.brevifolius, R.brutius, R.buhsei, R.bulbilliferus, R.bulbosus, R.cadmicus, R.cappadocicus, R.caucasicus, R.chius, R.constantinopolitanus, R.cornutus, R.crateris, R.creticus, R.crymophilus, R.cuneatus, R.damascenus, R.demissus, R.dissectus, R.diversifolius, R.fenzlii, R.fibrillosus, R.ficaria, R.ficarioides, R.flammula, R.gracilis, R.grandiflorus, R.gueneri, R.heterorrhizus, R.illyricus, R.isthmicus, R.kochii, R.kotschyi, R.lanuginosus, R.lateriflorus, R.lingua, R.macrorrhynchus, R.marginatus, R.millefoliatus, R.millefolius, R.munzurensis, R.muricatus, R.myosuroides, R.neapolitanus, R.obesus, R.ophioglossifolius, R.oreophilus, R.oxyspermus, R.paludosus, R.pedatus, R.peltatus, R.pinardii, R.poluninii, R.polyanthemos, R.polyphyllus, R.polyrhizos, R.psilostachys, R.repens, R.reuterianus, R.rionii, R.rumelicus, R.sartorianus, R.scandicinus, R.sceleratus, R.sericeus, R.sintenisii, R.sphaerospermus, R.sprunerianus, R.strigillosus, R.tempskyanus, R.thracicus, R.trichocarpus, R.trichophyllus, R.unguis-cati, R.vanensis, R.velutinus, R.vermirrhizus,

Kaynaklar

 • Listelenen kaynaklar Ranunculus repens hakkında ilave bilgiler içerebilir:
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations

 • Basit Görünüm