Solucan Otu

Tanacetum vulgare

(Acı Çiçekli Margrit)

40-150 cm boylanabilen, çok yıllık otsu bir türdür. Gövde dik, veya seyrek tüylü; kök odunsudur. Yapraklar dip ve gövde kısmında, saplı veya sapsız, 4-20 x 2-10 cm, genişçe veya , tüysü bölünmüş, ana eksen etrafında 4-13 çift loblu; loblar veya , sıklıkla tüysü loblu veya dişli; kenarlar testere dişli; aya veya seyrek tüylüdür. Çiçeklenme Haziran-Ağustos ayları arasında; çiçek kurulu , 20-200 çiçekli; 5-10 mm çapta; dilsi çiçek sayısı 0; dilsi uzantısız dişi çiçek (rayless pistil) yaklaşık 20, borumsu, sarı, 3-4 loblu; disk çiçek ları 2-3 mm ve sarı renktedir. Meyve 1-2 mm, 4-5 çıkıntılıdır.
Gözlem bildirÇamkoru TP / Ankara - Ekim 2018 Serdar Ölez


Gözlemler

Görseller

Tanacetum vulgare | Solucan Otu
Çamkoru TP / Ankara
Serdar Ölez © Ekim 2018
Tanacetum vulgare | Solucan Otu
NGBB / İstanbul
Serdar Ölez © Haziran 2015

Ekoloji/Habitat

2000m`den daha az yüksekliklerde; tahrip edilmiş topraklarda gelişim gösterirler.

Sınıflandırma

Gezenadam taxonomy scale

Adlandırmalar

Bilimsel adlandırma

Tanacetum vulgare L.
Sinonimler (Tam liste)

- Tanacetum vulgare
- Chrysanthemum vulgare
- Tanacetum boreale
- Tanacetum vulgare var. crispum
İngilizce

Common Tansy

Etimoloji ve kısaltmalar

Tanacetum Latincede `solucan odunu` anlamına gelen tanaceta kelimesinden türetilmiştir. Vulgare Latincede yaygın olan, sık rastlanılan anlamında kullanılır.

Bazı diğer Tanacetum türleri

T.abrotanifolium, T.albipannosum, T.alyssifolium, T.argenteum, T.armenum, T.aucheri, T.aucherianum, T.aureum, T.balsamita, T.balsamitoides, T.cadmeum, T.canescens, T.cappadocicum, T.cilicium, T.coccineum, T.corymbosum, T.densum, T.depauperatum, T.eginense, T.germanicopolitanum, T.haradjanii, T.haussknechtii, T.heterotomum, T.kotschyi, T.macrophyllum, T.mucroniferum, T.munzurdaghensis, T.nitens, T.nivale, T.oltense, T.oxystegium, T.parthenifolium, T.parthenium, T.pinnatum, T.polycephalum, T.poteriifolium, T.praeteritum, T.punctatum, T.sericeum, T.sipikorense, T.sorbifolium, T.tabrisianum, T.tomentellum, T.uniflorum, T.vulgare, T.zahlbruckneri,

Kaynaklar

 • Listelenen kaynaklar Tanacetum vulgare hakkında ilave bilgiler içerebilir:
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations

 • Basit Görünüm