Boyacı Papatyası

Cota tinctoria

(Sarı Babuçça)

20-45 (-60) cm boylanabilen, çok yıllık, otsu bir türdür. Gövdeler tabandan dallanan, dik, grimsi; yeşil veya beyazımsı, seyrek veya yoğun basık , bazen dür. Yapraklar 2-3 kademe derin loblu (alt yapraklar sıklıkla 3 kademe loblu), , 1-5 cm; birincil dilimler 3-5 çift, mızraksı veya şeritsi-mızraksı, 5-15 x 1.5-5 mm, 3-7 çift ikincil loblu; ikincil loblar üçgen biçimli, , uçlar 1.5 mm dikencikli, genellikle içe katlanmış, bazen (orman altında) yassıdır. Çiçeklenme Haziran-eylül aylarında; , ışınsal veya disk şeklinde; 1-1.2 (-2) cm geniş, beyaz ; içte kalan kahverengi kenarlı, ucu kirpikli; yok veya ~20 adet, sarı veya soluk krem rengi, 4-8 (-10) mm; 3-4 mm, olgunlaştıkça tabanda şişmeyen; bürgü , , kadar uzundur. Meyve sert kabuklu 1.75-2 mm, çıkıntılı; taççık tam kenarlı ve ~ 0.25 mm uzunluktadır.
Gözlem bildirNGBB / İstanbul - Mayıs 2015 Serdar Ölez


Gözlemler

Görseller

Cota tinctoria | Boyacı Papatyası
NGBB / İstanbul
Serdar Ölez © Mayıs 2015
Cota tinctoria | Boyacı Papatyası
Nallıhan / Ankara
Fuat Turan © Haziran 2016

Ekoloji/Habitat

0-1800 m yüksekliklerde; toprak yığınları, kuru çayırlıklar, taşlık ve çakıllıklar, yol kenarları, demiryolları ve ekilmemiş tarlalarda doğal gelişim gösterirler.

Etimoloji ve kısaltmalar

Tinctoria: Latincede `boyamak, boyamak için kullanılan` anlamına gelen tingo kelimesinden türetilmiştir; türün boya yapımında kullanılabildiğini işaret etmektedir.

Bazı diğer Cota türleri

C.altissima, C.antitaurica, C.austriaca, C.coelopoda, C.dipsacea, C.euxina, C.fulvida, C.halophila, C.hamzaoglui, C.melanoloma, C.oxylepis, C.palaestina, C.pestalozzae, C.tinctoria, C.triumfettii, C.virescens, C.wiedemanniana,

Kaynaklar

 1. Davis, 1975, Flora of Turkey and the East Aegean Islands Vol:5 Page:211
 2. Listelenen kaynaklar Cota tinctoria hakkında ilave bilgiler içerebilir:
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations

Basit Görünüm