Fesçi Tarağı

Dipsacus laciniatus

(Uyuz Otu)

2 m boylanabilen, iki yıllık, otsu bir Türdür. Gövdesi dik ve iğne dikenlidir. Sap yaprakları tabandan , derin loblu veya , kenarlar kıl uçlu dikenli, altta ana eksen boyunca iğne dikenlidir. Çiçeklenme Temmuz-Eylül ayları arasında; yumurta biçimli veya silindirik, 4-6 (-7) x 3-4 cm; leri düzensiz, 3-6 (-9) cm, mızraksı, yayılı veya yukarı doğru yükselen, nadiren çiçek kurulunu aşan; ndan çıkan ler uzun dikenli, çiçeklerden uzun, en üsttekiler diğerlerinden genellikle çok daha uzunca ve tutam halinde; çiçekler beyaz veya soluk pembe renklidir.
Yeni gözlem bildirEymir Gölü / Ankara - Eylül 2015 © Serdar Ölez


Gözlemler

Ekoloji/Habitat

50 - 1800 m yükseklikler arasında; yol kenarları, toprak yığınları, tarlalarda doğal gelişim göstermektedir.

Sınıflandırma

Koruma statüsü

TEHDİTE YAKIN
NEAR THREATENED

Bu türün neslinin yakın gelecekte doğada tükenme riski mevcuttur.
IUCN Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi Uluslararası Doğal Hayatı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından sürdürülmektedir.

Adlandırmalar

Bilimsel adlandırma

Dipsacus laciniatus L.
Sinonimler

- Dipsacus microcephalus Martrin-Donos
- Dipsacus pseudosylvestris Schur
- diğer sinonimler...
İngilizce

Cutleaf Teasel

Etimoloji ve kısaltmalar

Dipsacus cins adı Yunancada `susuzluk` anlamına gelen dipsa kelimesinden türetilmiştir; tabandan birleşik karşılıklı sap yapraklarının kupa şeklini alması, yağmur ve çiğ sırasında bu kupaya su dolmasına atıfta bulunur. Laciniatus Latincede `yırtık, saçaklı, karışık` anlamına gelen lacer kelimesinden türetilmiştir; sıklıkla yaprak kenar yapısına işaret eder. Bilimsel adlandırmada kullanılan L. kısaltması modern taksonominin babası, İsveçli bir botanikçi, doktor ve zoolog olan Carl Linnaeus´un (1707-1778) türü yayınlayan kişi olduğunu belirtmek için kullanılır.

Bazı diğer Dipsacus türleri

D.cephalarioides, D.fullonum, D.pilosus, D.strigosus

Kaynaklar

 1. Davis, 1972, Flora of Turkey and the East Aegean Islands Vol:4 Page:583
 2. Listelenen kaynaklar Dipsacus laciniatus hakkında ilave bilgiler içerebilir: DergiPark
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations
  KEW-PWO
  IPNI

Basit Görünüm