Yeşil Tilki Kuyruğu

Setaria viridis

(Yeşil Kirpi Darısı)

70(-100) cm boylanabilen, kümeler halinde gelişen, tek yıllık, bir türdür. Gövdeler 3-7 mm çapta dik ve içi boştur. Yapraklar , yassı, veya her iki yüzü , taban , kenarlar , ; 1–2 mm; kın , kenarları yoğun kirpiklidir. Çiçeklenme Mayıs-Ekim aylarında; çiçek kurulu yoğun, genellikle silindirik, genellikle yukarı doğru incelen, 1–24 cm, dik veya hafifçe sarkık, çok sayıda lı; eliptik-dikdörtgenimsi, 2–2.5 (–3) mm, , 3–7 (–25) sert kıllı; kıllar yeşil, kahverengi veya eflatun, 4–12 mm; başakcığın 1/4–1/3 kadar uzun, veya nadiren ; eliptik, başakcık kadar uzun, alt başakcık kadar uzun; alt nün 1/3´i kadar; üst soluk yeşil, dikdörtgenimsi, inceden inceye noktalı, sert damarlı ve dur.
Gözlem bildirÇıralı / Kemer / Antalya - Ağustos 2020 Serdar Ölez


Gözlemler

Görseller

Setaria viridis | Yeşil Tilki Kuyruğu
Aziziye / Çankaya / Ankara
Serdar Ölez © Eylül 2016
Setaria viridis | Yeşil Tilki Kuyruğu
Çıralı / Kemer / Antalya
Serdar Ölez © Ağustos 2020

Ekoloji/Habitat

1000 m kadar yüksekliklerde; kültür alanları ve nemli mera ve bahçelerde sıklıkla rastlanır.

Sınıflandırma

Gezenadam taxonomy scale

Adlandırmalar

Bilimsel adlandırma

Setaria viridis (L.) P. Beauv.
Sinonimler (Tam liste)

- Setaria viridis
İngilizce

Green Bristlegrass

Etimoloji ve kısaltmalar

Setaria Latincede 'kıl, saç' anlamına gelen seta kelimesinden türetilmiştir; cins adı olarak cinsin başakların kıllı uzantılarının olmasına atıfta bulunur; tür adlarında türün bir kısmında bulunan set kıllara işaret eder. (..) Parantez içerisindeki isim bu taksonu ilk yayınlayan kişiyi, parantez dışındaki isim ise ilk yayın ardından bu taksona revizyon yapan kişiyi belirtir.

Bazı diğer Setaria türleri

S.adhaerens, S.glauca, S.italica, S.verticillata, S.viridis,

Kaynaklar

 1. Flora of China, Setaria viridis, 7 Temmuz 2019, http://www.efloras.org/florataxon.aspx?flora_id=2&taxon_id=200026279
 2. Listelenen kaynaklar Setaria viridis hakkında ilave bilgiler içerebilir:
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations

Basit Görünüm