Kalaba

Umbilicus horizontalis


10-50 cm boylanabilen, çok yıllık otsu bir türdür. Gövdeler dik ve dür. Dip yapraklar , 2-5 (-10) cm çapta, tırtırlı kenarlı; üst yapraklar ve dişlidir. Çiçeklenme Nisan-Mayıs ayları arasında; çiçek durumu , tabandan basit veya dallanmış; çiçekler yatay yayılı veya sarkık; çiçek sapı 0.5-2 (-2.5) mm; 1-1.5 mm; yeşilimsi-beyaz, bazen kırmızı uçlu, 5-7 mm, borumsu veya testi biçiminde; taç lobları genişçe mızraksı veya yumurtamsı, , tüp kısmının ~1/4´ü kadar boydadır.
Gözlem bildirHızırşah / Datça / Muğla - Mart 2015 Serdar Ölez


Gözlemler

Görseller

Umbilicus horizontalis | Kalaba
Hızırşah / Datça / Muğla
Serdar Ölez © Mart 2015

Ekoloji/Habitat

50-900 m arası yüksekliklerde; çayırlıklar, toprak yığınları, kireçtaşı kaya çatlakları, ağaç kütük gövdelerinde yetişirler.

Etimoloji ve kısaltmalar

Horizontalis {Latince}: yatay anlamındadır; sıklıkla bitki gelişiminin dikey değil yatay yönde ilerlediğine işaret eder.

Bazı diğer Umbilicus türleri

U.chloranthus, U.horizontalis, U.intermedius, U.luteus, U.parviflorus, U.rupestris, U.tropaeolifolius,

Kaynaklar

 1. Davis, 1972, Flora of Turkey and the East Aegean Islands Vol:4 Page:213
 2. Listelenen kaynaklar Umbilicus horizontalis hakkında ilave bilgiler içerebilir:
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations

Basit Görünüm