Saraç İtüzümü

Solanum angustifolium


10-60 cm boylanabilen, tek yıllık, otsu bir türdür. Gövde yatık, dik veya çok dallı; dip kısım odunsu; tümü yoğun , ana bir sap üzerinde ağaçsı tüylü ve dikenli; dikenler 1 cm, geriye doğru kıvrımlı, sarı ve sivridir. Yapraklar 3-12 x 1.3-8 cm, tek tüysü birleşik; yaprakçıklar 2-4 çift, , daire şeklinde loblu; yaprak sapı 1-5 cm uzunluktadır. Çiçeklenme dönemi Eylül ayı; çiçek durumu terminal veya yaprak ile dal arası , 3-10 - çiçekli; çiçek kümesi sapı 20-60 mm; 10 mm; çanak lobları mızraksı, düzensiz, 2-5 mm; tüp bol sivri dikenli; sarı, 15-40 mm çapta; az-çok simetrik, 10 loblu görünümde; üst ~ 4-6 mm, eşit, sarı, diğer ~ 8-12 mm, uca doğru eflatunumsudur. Meyve üzümsü, ~ 10 mm çapta, küremsi ve kurudur.
Gözlem bildirEymir Gölü / Ankara - Eylül 2015 Serdar Ölez


Gözlemler

Görseller

Solanum angustifolium | Saraç İtüzümü
Eymir Gölü / Ankara
Serdar Ölez © Eylül 2015

Ekoloji/Habitat

İşlenmiş topraklar, yol kenarlarındaki toprak yığınları ve döküntü alanlarda gelişim gösterebilirler.

Sınıflandırma

Gezenadam taxonomy scale

Adlandırmalar

Bilimsel adlandırma

Solanum angustifolium Mill.
Sinonimler (Tam liste)

- Nycterium cornutum (Lam.) Link
- Solanum angurium Dunal
- Solanum cornutum Lam.
- Solanum heudesii H. Lév.
- Solanum macroscolum Fernald

Etimoloji ve kısaltmalar

Solanum ilk olarak S. nigrum için Büyük Plinius (Pliny the Elder) tarafından kullanılmış; Sol Latincede güneş anlamına gelir [Güneşin bitkisi]; Solamen Latincede teselli anlamına gelir, bazı türlerinin narkotik özelliklerine atıfta bulunur. Angustifolium Latincede `dar` anlamına gelen angustus kelimesi ile `yaprak` anlamına gelen folium kelimesinin birleşiminden türetilmiştir; dar yapraklı anlamındadır.

Bazı diğer Solanum türleri

S.aethiopicum, S.alatum, S.americanum, S.angustifolium, S.decipiens, S.dulcamara, S.elaeagnifolium, S.luteum, S.melongena, S.pseudocapsicum, S.sisymbriifolium, S.tuberosum, S.woronowii,

Kaynaklar

 • Listelenen kaynaklar Solanum angustifolium hakkında ilave bilgiler içerebilir:
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations

 • Basit Görünüm