Beyaz yapraklı üvez

Sorbus umbellata

(Geyik elması)

Beyaz yapraklı üvez (Sorbus umbellata) Gülgiller (Rosaceae) ailesinden yuvarlak tepeli, çalı görünümlü bir ağaççıktır. Anadolu, Kafkaslar, Kırım ve Balkanlar΄da yayılış gösterir. Türkiye΄de Batı Karadeniz, Asıl Ege, Yukarı Sakarya, Orta Kızılırmak, Konya, Yukarı Fırat, Erzurum-Kars, Antalya ve Adana bölümlerinde; genel olarak 800–2500 m yükseltiler arasında gözlenebilir.
Gözlem bildirİdris Dağı / Kalecik / Ankara - Ekim 2015 Serdar Ölez


Morfoloji

6 m kadar boylanabilen, çatal gövdeli, dağınık tepeli, çalı görünümlü odunsu bitkidir. Gövde kabuğu çatlaksız ve açık gri renklidir. Genç sürgünler kalın kırmızımtırak kahverengidir, yüzey ludur. Yaşlı sürgünler koyu gri esmer renktedir, yüzey yer yer mum tabakası ile kaplıdır. Tomurcuklar hafif yapışkandır. Yaprak sapı 5-12 mm uzunluğundadır ve üzeri pamuksu tüylerle kaplıdır. Yaprak sapının sürgünde bıraktığı iz hilal şeklindedir. Yaprak şeklindedir; kenarlar kaba dişlidir, diş sayısı 10-20 adettir; yaprak alt yüzeyi beyaz keçe gibi tüylüdür. Çiçek kurulları 3.5–7 × 4.5–9 cm boyutlardadır; kurul eksenleri sık pamuksu beyaz tüylerle kaplıdır; kurullarda (6)10-45(-60) çiçek bulunur. Çiçekler 15-20 mm çaptadır; çanak 5 parçalı ve üzeri tüylüdür; taç yapraklar ters yumurta şeklinde ve 7-9 mm boydadır; tepecik 2, nadiren 1 veya 3’tür, ayrı ve dip kısmı tüylüdür. Meyve 6-16 mm çapında, küre şeklinde, koyu kırmızı renktedir; çanak yapraklar kalıcıdır; tohumlar 3-4 adettir ve 5-6 mm boydadır (Gabrialian, 1972).

Gözlemler

Görseller

Sınıflandırma

Gezenadam taxonomy scale

Koruma statüsü

DÜŞÜK RİSKLİ
LEAST CONCERN

Bu tür geniş yayılışlı ve nüfusu yüksektir.
Yakın gelecekte tükenme riski bulunmamaktadır.
IUCN Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi Uluslararası Doğal Hayatı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından sürdürülmektedir.

Adlandırmalar

Bilimsel adlandırma

Sorbus umbellata (Desf.) Fritsch
Sinonimler (Tam liste)

- Crataegus flabellifolia Spach
- Crataegus umbellata Desf.
- Sorbus flabellifolia (Spach) Hedl.,p.p.27492
- Sorbus graeca var. turcica (Zinserl.) Gabrieljan
- Sorbus umbellata subsp. umbellata

Etimoloji ve kısaltmalar

Sorbus {Latince}: üvez ağacı. Umbellata Latincede 'şemsiye/güneşlik' anlamına gelen umbella kelimesinden türetilmiştir; çiçek kurulu yapısına işaret eder. Fritsch kısaltması, türün Avussturyalı botanikçi Karl Fritsch (1864–1934) tarafından yayınlandığını belirtir. (..) Parantez içerisindeki isim bu taksonu ilk yayınlayan kişiyi, parantez dışındaki isim ise ilk yayın ardından bu taksona revizyon yapan kişiyi belirtir.

Bazı diğer Sorbus türleri

S.aucuparia, S.caucasica, S.domestica, S.graeca, S.kusnetzovii, S.luristanica, S.migarica, S.persica, S.roopiana, S.schemachensis, S.subfusca, S.takhtajanii, S.tamamschjanae, S.taurica, S.torminalis, S.umbellata,

Kaynaklar

 1. Akkemik, Ü. (Ed). 2018. Türkiye’nin Doğal-Egzotik Ağaç ve Çalıları. Orman Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara. 684s.
 2. Gabrialian, E.T. 1972. Sorbus L. In: Davis PH (ed.) Flora of Turkey and the East Aegean Islands, Vol. 4, pp.147-156. Edinburgh; Edinburgh University Press
 3. Sorbus umbellata. (2021). Trees and Shrubs Online - A modern reference to temperate woody plants. https://treesandshrubsonline.org/articles/sorbus/sorbus-umbellata/
 4. Listelenen kaynaklar Sorbus umbellata hakkında ilave bilgiler içerebilir:
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations

Basit Görünüm