Tatar Akçaağacı

Acer tataricum


Kışın yapraklarını döken, 12 m kadar boylanabilen, derin verimli topraklarda gelişen bir akçaağaç türüdür. Gövdesi düzgün silindirik yapıda, gri ve ileri yaşlarda çatlaklıdır. Yapraklar 3-8 cm uzunluk, 2-5 cm genişlikte, yumurta biçimli, lobsuz veya iki yanda birer sığ loblu, kenarları düzensiz testere dişlidir. Yaprak rengi yeşil, sonbaharda kızılımsıdır. Mayıs-Haziran aylarında beyaz erkek ve dişi çiçekler birarada salkım kurullar oluşturur. Kırmızı kanatlı meyveler ikili yapışık gruplar halinde sarkık salkımlar oluşturur. Kanatlar birbirine paralel veya dar açılı olup, 2-3 cm uzunluktadır.
Gözlem bildirİdris Dağı / Kalecik / Ankara - Ekim 2015 Serdar Ölez


Gözlemler

Görseller

Acer tataricum | Tatar Akçaağacı
İdris Dağı / Kalecik / Ankara
Serdar Ölez © Ekim 2015
Acer tataricum | Tatar Akçaağacı
Kirmir Çayı / Ankara
Ahmet Demirtaş © Haziran 2012
Acer tataricum | Tatar Akçaağacı
OGM Parkı / Ankara
Ahmet Demirtaş © Mayıs2011

Sınıflandırma

Gezenadam taxonomy scale

Koruma statüsü

DÜŞÜK RİSKLİ
LEAST CONCERN

Bu tür geniş yayılışlı ve nüfusu yüksektir.
Yakın gelecekte tükenme riski bulunmamaktadır.
IUCN Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi Uluslararası Doğal Hayatı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından sürdürülmektedir.

Adlandırmalar

Bilimsel adlandırma

Acer tataricum L.
Sinonimler (Tam liste)

- Acer tataricum
İngilizce

Tatarian Maple

Etimoloji ve kısaltmalar

Acer cins adı Latincede `sert` anlamına gelen ācris kelimesinden türetilmiştir; odununun sertliğine işaret eder.

Bazı diğer Acer türleri

Kaynaklar

 • Listelenen kaynaklar Acer tataricum hakkında ilave bilgiler içerebilir:
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations

 • Basit Görünüm