Sarı Çiçekli Yasemin

Jasminum mesnyi

(Japon yasemini, Çuha yasemini)

Genellikle herdem yeşil, nadiren kışın çoğu yaprağını döken, çalı formlu, egzotik bir türdür. Dallar köşeli, , yeşil ve kavislidir. Yapraklar karşılıklı dizili, 3 yaprakçıklı birleşik; yaprak sapı 1–1.5 cm; yaprakçıklar -, 3–7 × 1–2 cm, tam kenarlı, taban , ; terminal diğerlerinden daha uzun, yaprakçık kısaca saplı; yanal yaprakçıklar sapsız, daha küçüktür. Tomurcuklar koyu kızıl kahverenkte; çiçekler tekil; sap çok sayıda yapraksı li, ~ 1 cm uzun; çanak 7–10 mm uzun, tabana kadar bölünmüş, loblar mızraksı veya dar eliptik, veya , veya ; sarı, 5-11 loblu, loblar çoğunlukla 1.5–2 cm, , , uç kısımlar yuvarlatılmış gibidir. Meyvelenme genellikle görülmez.
Gözlem bildirBostanlı / İzmir - Şubat 2016 Serdar Ölez


Gözlemler

Görseller

Jasminum mesnyi | Sarı Çiçekli Yasemin
Bostanlı / İzmir
Serdar Ölez © Şubat 2016

Sınıflandırma

Gezenadam taxonomy scale

Adlandırmalar

Bilimsel adlandırma

Jasminum mesnyi Hance
Sinonimler (Tam liste)

- Jasminum mesnyi
- Jasminum primulinum
İngilizce

Japanese Jasmine

Etimoloji ve kısaltmalar

Jasminum: Arapçada 'yasemin' anlamına gelen ysmyn kelimesinden türetildiği sanılmaktadır.

Bazı diğer Jasminum türleri

J.fruticans, J.officinale,

Kaynaklar

 • Listelenen kaynaklar Jasminum mesnyi hakkında ilave bilgiler içerebilir:
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations

 • Basit Görünüm