Anadolu Kestanesi

Castanea sativa


30 m’ye kadar boylanabilen, geniş ve dağınık tepeli kışın yaprağını döken bir ağaç türüdür. Yapraklar 10-25 cm uzunluğunda, geniş ya da dar şekilli, belirgin damarlı, , kenarları kılçıksı dişli ve almaşık dizilimli; ayanın üst yüzü parlak koyu yeşil, alt yüzü beyaz, tüylü veya hafif dür. Çiçeklenme haziran ayında; çiçek kurulu , erkek çiçekler bir eksen üzerinde, dik; dişi çiçekler ise çoğunlukla erkek çiçek kurullarının dip tarafındadır. Üzeri sık ve batıcı dikenlerle kaplı olan meyve örtüsü içinde genellikle 3 tane nuks meyve bulunur; üstten basık yarım küre şeklindeki meyveler parlak kızıl-kahverengi kabuklu ve nişastalıdır.
Gözlem bildirArhavi / Artvin - Temmuz 2019 Mustafa Gökmen


Gözlemler

Görseller

Ekoloji/Habitat

Doğal yayılış alanı Güney Avrupa, Kuzey Afrika, Türkiye ve Kafkasya’dır.

Sınıflandırma

Gezenadam taxonomy scale

Koruma statüsü

DÜŞÜK RİSKLİ
LEAST CONCERN

Bu tür geniş yayılışlı ve nüfusu yüksektir.
Yakın gelecekte tükenme riski bulunmamaktadır.
IUCN Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi Uluslararası Doğal Hayatı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından sürdürülmektedir.

Kısa kısa...

 • Kasım 2003 tarihinde TBMM'de kabul edilen 4999 sayılı yasayla 6831 sayılı Orman Yasası'nın çok sayıda maddesi değiştirilmiştir. Bu değişikliklerle; sahipli arazilerdeki kızılağaçlıklar ile aşılı kestaneliklerin “orman ağacı” sayılmaması ve buradaki ağaçların kesilmesi ve çeşitli yollarla değerlendirilmesine yönelik iş ve işlemlerin köy muhtarlıkları tarafından yapılabilmesi sağlanmıştır. Yasayı Anayasa Mahkemesine götüren dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet SEZER, kızılağaçlıklar ve aşılı kestaneliklerin orman tanımı kapsamından çıkarılarak bunların sahipsiz bırakıldığı, bu ağaçların sanayide kullanılması amacıyla kontrolsüz bir şekilde kesileceği, bunun ise ormanların yok olması sonucunu doğuracağı, belirtilen ağaç sahiplerinin her türlü yapacak ve yakacak ile pazar ihtiyaçları için yapacakları kesimlerin keşif, damga ve nakliye işlemlerine tâbi tutulmayıp köy muhtarlıklarınca düzenlenecek bir belge ile yapılabileceğinin öngörülmesinin, söz konusu ağaçları korumasız bırakacağı, bu nedenlerle düzenlemenin Anayasa’nın 169. maddesine aykırı olduğunu belirtmiştir. Mart 2004'te Anayasa Mahkemesi üyeleri Cumhurbaşkanını haklı bulmuş ve yasayı oybirliği ile reddetmiştir.[2]

Adlandırmalar

Bilimsel adlandırma

Castanea sativa Mill.
Sinonimler (Tam liste)

- Castanea sativa
- Castanea vesca
- Castanea vulgaris
İngilizce

European Chestnut

Etimoloji ve kısaltmalar

Sativa Latincede kültüre alınmış; tohumla üretilen domestik bitkiyi işaret eder.

Bazı diğer Castanea türleri

Kaynaklar

 1. Cemhan Bucak, Kestane ormanlarının Türkiye'deki Doğal Yayılışı ve Bu Alanları Koruma Önerileri [PDF]
 2. Anayasa Mahkemesi Kararı. (2005, May 20). T.C. Resmî Gazete. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2005/05/20050518-18.htm
 3. Listelenen kaynaklar Castanea sativa hakkında ilave bilgiler içerebilir:
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations

Basit Görünüm