Kayısı Ağacı

Prunus armeniaca


12 m kadar boylanabilen, çoğunlukla meyvesi için yetiştirilen, odunsu bir türdür. Gövde yoğun ve dağınık dallı; kızıl kahverengi kabuklu; taç yayvan yuvarlak; gövde çapı 40 cm`ye kadardır. Yapraklar , 5–9 x 4–8 cm, taban , uç kısım , kenarlar ince testere dişlidir. Çiçeklenme erken baharda, yapraklanmadan önce; çiçekler erdişi, 2–4.5 cm çapta, tekil veya çiftli kurullarda; 5, beyaz-pembemsi renklidir. Meyvelenme Mayıs-Haziran aylarında; meyve tek çekirdekli ve etli, 1.5–2.5 cm çapta (bazı kültivarları daha büyük), sarı-portakal rengi, sıklıkla güneşe bakan kısımları kırmızımsı, yüzey ; etli kısım genellikle sert ve çok sulu değil, tatlı veya mayhoş; tohum sert kabukludur.
Gözlem bildirEymir Gölü / Ankara - Haziran 2014 Serdar Ölez


Gözlemler

Görseller

Sınıflandırma

Gezenadam taxonomy scale

Adlandırmalar

Bilimsel adlandırma

Prunus armeniaca L.
Sinonimler (Tam liste)

- Armeniaca vulgaris Lam.
- Prunus armeniaca L. var. vulgaris Zabel
İngilizce

Apricot

Etimoloji ve kısaltmalar

Prunus {Latince}: erik ağacı. Armeniaca {Latince}: Ermeni, Ermenistan`dan gelen. Bilimsel adlandırmada kullanılan L. kısaltması modern taksonominin babası, İsveçli bir botanikçi, doktor ve zoolog olan Carl Linnaeus´un (1707-1778) türü yayınlayan kişi olduğunu belirtmek için kullanılır.

Bazı diğer Prunus türleri

P.cocomilia, P.divaricata, P.mahaleb, P.orientalis, P.spinosa, P.x,

Kaynaklar

 • Listelenen kaynaklar Prunus armeniaca hakkında ilave bilgiler içerebilir:
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations

 • Basit Görünüm