Püsküllü Brom

Bromus tectorum


90cm kadar boylanabilen, tarım alanları, açık çayırlar, kumlu yerlerde, 0-2000m arası yüksekliklerde kendiliğinden gelşen, tek yıllık otsu bir bitkidir. Çiçeklenme Mart-Haziran ayları arasında gerçekleşir. Çiçekler rüzgarla döllenir. Yanal gelişen yaygın kök sistemi ile çevresindeki alanda 70cm`ye kadar olan nemi çekerek diğer bitkilerin hayatta kalmasını zorlaştırır. Özellikle hububatta, mısır ve ıspanak gibi bitkilerin yetiştiği tarlalarda verim düşüren, mücadele edilmesi gereken bir otsudur.
Gözlem bildirNallıhan / Ankara - Mayıs 2016 Serdar Ölez


Gözlemler

Görseller

Bromus tectorum | Püsküllü Brom
Nallıhan / Ankara
Serdar Ölez © Mayıs 2016

Sınıflandırma

Gezenadam taxonomy scale

Adlandırmalar

Bilimsel adlandırma

Anisantha tectorum (L.) Nevski
Sinonimler (Tam liste)

- Anisantha tectorum
- Bromus tectorum var. glabratus
- Bromus tectorum var. hirsutus
- Bromus tectorum var. nudus
- Bromus tectorum

Bazı diğer Bromus türleri

B.alopecuros, B.armenus, B.arvensis, B.benekenii, B.cappadocicus, B.chrysopogon, B.commutatus, B.danthoniae, B.diandrus, B.erectus, B.fasciculatus, B.gracillimus, B.hordeaceus, B.inermis, B.intermedius, B.japonicus, B.lanceolatus, B.macrocladus, B.madritensis, B.psammophilus, B.pseudobrachystachys, B.pumilio, B.racemosus, B.ramosus, B.rigidus, B.riparius, B.rubens, B.scoparius, B.secalinus, B.sipyleus, B.squarrosus, B.sterilis, B.tectorum, B.tigridis, B.tomentellus, B.variegatus,

Kaynaklar

 • Listelenen kaynaklar Bromus tectorum hakkında ilave bilgiler içerebilir:
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations

 • Basit Görünüm