Püsküllü Brom

Bromus tectorum


90cm kadar boylanabilen, tarım alanları, açık çayırlar, kumlu yerlerde, 0-2000m arası yüksekliklerde kendiliğinden gelşen, tek yıllık otsu bir bitkidir. Çiçeklenme Mart-Haziran ayları arasında gerçekleşir. Çiçekler rüzgarla döllenir. Yanal gelişen yaygın kök sistemi ile çevresindeki alanda 70cm`ye kadar olan nemi çekerek diğer bitkilerin hayatta kalmasını zorlaştırır. Özellikle hububatta, mısır ve ıspanak gibi bitkilerin yetiştiği tarlalarda verim düşüren, mücadele edilmesi gereken bir otsudur.
Yeni gözlem bildirNallıhan / Ankara - Mayıs 2016 © Serdar Ölez


Gözlemler

Sınıflandırma

Adlandırmalar

Bilimsel adlandırma

Anisantha tectorum (L.) Nevski
Sinonimler

- Anisantha tectorum
- Bromus tectorum var. glabratus
- Bromus tectorum var. hirsutus
- Bromus tectorum var. nudus
- Bromus tectorum
- diğer sinonimler...

Etimoloji ve kısaltmalar

Bilimsel adlandırmada kullanılan L. kısaltması modern taksonominin babası, İsveçli bir botanikçi, doktor ve zoolog olan Carl Linnaeus´un (1707-1778) türü yayınlayan kişi olduğunu belirtmek için kullanılır.

Bazı diğer Bromus türleri

B.alopecuros, B.armenus, B.arvensis, B.benekenii, B.cappadocicus, B.chrysopogon, B.commutatus, B.danthoniae, B.diandrus, B.erectus, B.fasciculatus, B.gracillimus, B.hordeaceus, B.inermis, B.intermedius, B.japonicus, B.lanceolatus, B.macrocladus, B.madritensis, B.psammophilus, B.pseudobrachystachys, B.pumilio, B.racemosus, B.ramosus, B.rigidus, B.riparius, B.rubens, B.scoparius, B.secalinus, B.sipyleus, B.squarrosus, B.sterilis, B.tigridis, B.tomentellus, B.variegatus

Kaynaklar

 • Listelenen kaynaklar Bromus tectorum hakkında ilave bilgiler içerebilir: DergiPark
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations
  KEW-PWO
  IPNI

 • Basit Görünüm