Cehri

Rhamnus thymifolius


1 m kadar boylanabilen veya yerde sürünen, çalı formlu bir türdür. Sürgünler dikenli, dikenler başlangıçta koyu kahverenkli ve tüylüdür. Yaprak şeklinde, 8-15 x 3-6 mm boyutlarında, kenarları aralıklı dişli, nadiren tam kenarlı, grimsi yeşil renkte, her iki yüzü de özellikle gençken tüylü; yaprak sapı tüylüdür ve 1-2 mm uzunluktadır. Çiçeklenme Nisan-Mayıs ayları arasında; çiçekler küçüktür ve yeşilimsi renklidir. Çekirdekli sulu meyve ortalama 5 mm çapındadır ve olgunlaştığında siyah renk alır; meyve sapı 2-3 mm'dir; tohum çatallı olukludur.
Yeni gözlem bildirNallıhan / Ankara - Mayıs 2016 © Serdar Ölez


Gözlemler

Sınıflandırma

Bazı diğer Rhamnus türleri

R.alaternus, R.alpina, R.cathartica, R.cornifolia, R.depressa, R.hirtella, R.imeretina, R.kayacikii, R.kurdica, R.libanotica, R.lycioides, R.microcarpa, R.nitida, R.orbiculata, R.pallasii, R.petiolaris, R.pichleri, R.punctata, R.pyrella, R.rhodopea, R.thymifolia

Kaynaklar

 1. EFE, A., AKKEMİK, Ü., KAYA, Z.,  (2005). Akdeniz Bölgesi endemik Rhamnus taksonlarının morfolojik ve palinolojik özellikleri. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 55(2), 7-30.
 2. Listelenen kaynaklar Rhamnus thymifolius hakkında ilave bilgiler içerebilir: DergiPark
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations
  KEW-PWO
  IPNI

Basit Görünüm