Cinsaçı

Cuscuta sp.

(Küsküt, Şeytan saçı, Verem otu, Kızıl ot )

Küsküt tek yıllık, Cuscutaceae familyasına ait tam parazit bir bitkidir (Davis, 1978; Löffler ve ark., 1997). Parazit olarak yaşamasından dolayı konukçu bitkinin gelişmesinin zayıflamasına, durmasına ve hatta ölümüne sebep olmaktadır. Bitkilerin etrafını sarmak suretiyle güneşlenme, havalanma, gelişme ve büyüme gibi fizyolojik faaliyetlerine engel olur. Tohumlu ve vejetatif çoğalabilir. Küsküt genellikle 3000 den fazla tohum verir ve tohumlar toprakta 4–5 yıl çimlenmeden kalabilir. Uygun ortamı bulan tohumlar çimlenir, önce basit bir kök salar ve toprak üzerinde ince bir filiz oluşturur; bu filiz herhangi bir bitkiye temas ettiğinde bitki ile kaynaşır, emeçler meydana getirerek bitkiyi emmeye başlar, daha sonra kök kaybolur ve küsküt gelişmesine devam eder. Eğer uzantılar topraktan ilk çıktıklarında herhangi bir konukçu bitki ile temas edip onun üzerine yerleşemezlerse, toprağın üzerinde 1-5 hafta canlı fakat uykuda kalırlar ve sonra ölürler. Sarıldığı bitkinin bünyesine bir enzim salgılayarak oradaki nişastanın parçalanmasına sebep olur (Kadıoglu, 1992). Küsküt ayrıca hasta bitkilerle sağlıklı bitkiler arasında bir köprü oluşturarak bazı virüslerin sağlıklı bitkilere taşınmasında da rol oynar (Çalı ve ark., 1993).

Gözlem bildirBeypazarı / Ankara - Mayıs 2016 Serdar Ölez


Gözlemler

Görseller

Cuscuta sp. | Cinsaçı
Beypazarı / Ankara
Serdar Ölez © Mayıs 2016

Sınıflandırma

Gezenadam taxonomy scale

Etimoloji ve kısaltmalar

sp. İngilizcede 'tür, türü' anlamına gelen specie kelimesinin kısaltmasıdır.

Bazı diğer Cuscuta türleri

C.approximata, C.araratica, C.babylonica, C.balansae, C.campestris, C.epithymum, C.europaea, C.globularis, C.hyalina, C.kotshyana, C.kurdica, C.monogyna, C.obtusata, C.palaestina, C.pedicellata, C.planiflora, C.scandens, C.subuniflora,

Kaynaklar

 1. Özkan, R. Y. (2014). Küçük tohumlu yonca küskütünün çimlenme fizyolojisi [Doktora tezi].
 2. Davis, P. H., 1978. Flora Of Turkey. Edinburgh at the University Press 22, vol. 6: 527, Edinburgh.
 3. Löffler, C., Czygan, F.C., Proksch, P., 1997. Phenolic Constituents as Taxonomic Markers in the Genus Cuscuta (Cuscutaceae). Biochemical Systematics and Ecolology, 25 (4), 297-303.
 4. Uygur, F.N., 1991. Yoncada Cuscuta spp. (Küsküt, Verem otu) kontrolü. Herboloji Haberleri, ÇÜ, Ziraat Fak., Bitki Koruma Bölümü. 2 (3): 1–5.
 5. Kadıoğlu, İ., 1992. Küsküt (Cuscuta spp.) ve Mücadelesi. ÇÜ, Ziraat Fak., Bitki Koruma Bölümü Herboloji Haberleri 3 (5): 1-11.
 6. Çalı, S., Erdiler, G., Ekim, T., 1993. Orta Anadolu Bölgesi Yonca Ekim Alanlarındaki Yabancı Otlar ve Virüs Hastalıklarıyla İlişkileri.Türkiye I. Herboloji Kongresi Bildirileri, 3-5 Şubat 1993, Adana, 354-352.
 7. Listelenen kaynaklar Cuscuta sp. hakkında ilave bilgiler içerebilir:
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations

Basit Görünüm