Mezarlık Servisi

Cupressus sempervirens var pyramidalis

(Karaservi, Ehrami servi)

20-30 m boylanabilen, 1.2 m gövde çapı oluşturabilen, gençken ağaçlar piramidal veya çatallı tepe yapısında, sonradan sütun formlu, herdem yeşil bir türdür. Gövde genelde dolgun değil, koniktir, yukarı doğru hızla incelmektedir. Gövde kabuğu sarı-kahverengi, boyuna ince şeritler halinde çatlaklıdır. Sürgünler ilk yılda yeşil renkte, ikinci yılda kahverengi-kırmızıdır. Yapraklar koyu yeşil renkte, pulsu yapıda, sürgünlere karşılıklı olarak, birbirlerini sıkı bir şekilde örtecek şekilde dizili, ortalarında uzun bir çukurluk ve yağ bezeleri yer alır. Çiçekler kış sonunda bir önceki yılda oluşan sürgünler üzerinde; erkek çiçekler sarı renkte; dişi çiçekler küçük-yuvarlak ve dikenli 0.4 cm boyundadırlar. Kozalak kısa sürgün uçlarında, sarkık, küre veya yumurta biçiminde, 2.5-3 cm çapında, 8-14 pullu, parlak kahverengi renktedir. Her pulun alt yüzünde 8-20 adet, 4 mm uzunluğunda kanatlı tohum bulunmaktadır.
Gözlem bildirSöke / Aydın - Mart 2013 Ahmet Demirtaş


Gözlemler

Görseller

Cupressus sempervirens var pyramidalis | Mezarlık Servisi
Yağcılar / Urla / izmir
Serdar Ölez © Haziran 2021
Cupressus sempervirens var pyramidalis | Mezarlık Servisi
İnciraltı / Balçova / izmir
Serdar Ölez © Nisan 2021
Cupressus sempervirens var pyramidalis | Mezarlık Servisi
Konak / İzmir
Serdar Ölez © Nisan 2021
Cupressus sempervirens var pyramidalis | Mezarlık Servisi
Atatürk / Foça / İzmir
Serdar Ölez © Nisan 2021
Cupressus sempervirens var pyramidalis | Mezarlık Servisi
Söke / Aydın
Ahmet Demirtaş © Mart 2013

Sınıflandırma

Gezenadam taxonomy scale

Adlandırmalar

Bilimsel adlandırma

Cupressus sempervirens L..
Sinonimler (Tam liste)

- Cupressus sempervirens var. pyramidalis (O.Targ.Tozz.) Nyman
İngilizce

Italian cypress

Etimoloji ve kısaltmalar

Sempervirens Latincede `her zaman` anlamına gelen semper kelimesi ile `çiçeklenen, yeşeren` anlamına gelen virēns kelimesinin birleşiminden türetilmiştir; genellikle herdem yeşil anlamındadır.

Bazı diğer Cupressus türleri

Kaynaklar

 • Listelenen kaynaklar Cupressus sempervirens var pyramidalis hakkında ilave bilgiler içerebilir:
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations

 • Basit Görünüm