Narin Dercikotu

Torilis leptocarpa


60 cm kadar boylanabilen, tek yıllık, otsu bir türdür. Gövdeler dik, dallanmış gövdeli, ucu aşağı doğru dır. Yapraklar tek veya çift tüysü, kenarlar keskin dilimli veya dişli; 2 mm genişlikte ve dur. Çiçeklenme dönemi Haziran-Temmuz ayları; ; çiçekler dilsi, (4-) 5-12 adet, tamamı aynı boyutlarda, çıkıntılı; yok veya tek; mızraksı, çıkıntılı, çiçeklerden daha kısa; taç yapraklar beyaz, parlak, ~2 mm çaptadır. Meyve şeritsi-silindirik, ~6 x 0.7 mm boyutlarda, 4 kertikli, seyrek olarak kabarcıklı , dikenlidir.
Gözlem bildirYayladere / Bingöl - Temmuz 2016 Serdar Ölez


Gözlemler

Görseller

Torilis leptocarpa | Narin Dercikotu
Yayladere / Bingöl
Serdar Ölez © Temmuz 2016

Ekoloji/Habitat

800-1500 m yükseltilerde, taşlık yamaçlar, nehir terasları, aşınmış toprak yığınlarında gelişim gösterirler.

Sınıflandırma

Gezenadam taxonomy scale

Bazı diğer Torilis türleri

T.arvensis, T.japonica, T.leptocarpa, T.leptophylla, T.nodosa, T.tenella, T.triradiata, T.ucranica, T.webbii,

Kaynaklar

 1. Davis, 1972, Flora of Turkey and the East Aegean Islands Vol:4 Page:523
 2. Listelenen kaynaklar Torilis leptocarpa hakkında ilave bilgiler içerebilir:
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations

Basit Görünüm