Bodur Dolaşgan

Convolvulus compactus

(Yastıcık)

Bodur küçük çalı formunda, odunsu köksaplı bir türdür. Yapraklar 5-10(-20) x 1-4 mm boyutlarda, hemen hemen şeritsi veya şeritsi-ispatulamsı, dur, yüzey basık-ipeksi tüylüdür. Çiçeklenme dönemi Mayıs-Ağustos ayları arasında gerçekleşir; çiçekler terminal durumlu, genellikle tekil, bazen birkaç çiçeklidir; dışta kalan çanak yapraklar 8-10 x 3 mm boyutlarda ve dikdörtgenimsi veya ters mızraksı formdadır, uc kısım aniden sivrilir, yüzeyler yaygın tüylüdür, tüyler 2 mm uzunluktadır; taç yapraklar beyaz, nadiren gül rengi veya sarı renkte ve ~15-18 mm boydadır; ovaryum tüylüdür.
Gözlem bildirKayadibi / Elmadağ / Ankara - Haziran 2016 Serdar Ölez


Gözlemler

Görseller

Convolvulus compactus | Bodur Dolaşgan
Kayadibi / Elmadağ / Ankara
Serdar Ölez © Haziran 2016

Ekoloji/Habitat

200-2135 m yüksekliklerde; karaçam ormanlarında, kermes meşesi makilikler arasında, bozkırlar, döküntüler, kireçli alanlar, serpantin yamaçlar ve aşınmış tepelerde doğal yayılım gösterir.

Sınıflandırma

Gezenadam taxonomy scale

Etimoloji ve kısaltmalar

Convolvulus cins adı Latincede `sicim yapmak` anlamına gelen convolvere kelimesinden türetilmiştir; muhtemelen cinsin bazı türlerinin diğer bitki ve nesnelere dolanarak büyümesini işaret etmektedir.

Bazı diğer Convolvulus türleri

C.×, C.althaeoides, C.arvensis, C.assyricus, C.betonicifolius, C.calvertii, C.cantabrica, C.carduchorum, C.cassius, C.cataonicus, C.chondrilloides, C.coelesyriacus, C.compactus, C.dorycnium, C.elegantissimus, C.galaticus, C.germaniciae, C.holosericeus, C.lanatus, C.libanoticus, C.lineatus, C.oleifolius, C.pentapetaloides, C.persicus, C.phrygius, C.pilosellifolius, C.pseudoscammonia, C.reticulatus, C.scammonia, C.siculus, C.stachydifolius, C.tricolor,

Kaynaklar

 1. Davis,P.H., Cullen,J., & Coode,M.J. (1962-1988). Flora of Turkey and The East Aegean Islands. Edinburgh University Press (Çeviri: Ölez S., 2020)
 2. Akyurt, C. & Sümbül, H. (2014). Taxonomic revision of the genus Convolvulus L. (Convolvulaceae) in Turkey
 3. Listelenen kaynaklar Convolvulus compactus hakkında ilave bilgiler içerebilir:
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations

Basit Görünüm